200-årsminnet av Anders Wiberg

Den 17:e juli högtidlighålls 200-årsminnet av Anders Wibergs födelsedag vid hans barndomsgård utanför Hudiksvall. Wiberg var den främste ledaren för baptismen i dess uppbyggnadsskede.

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 juli, 2016. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Den 17:e juli högtidlighålls 200-årsminnet av Anders Wibergs födelsedag vid hans barndomsgård utanför Hudiksvall. Wiberg var den främste ledaren för baptismen i dess uppbyggnadsskede.

baptistsamfundets-historia-18482011-5-728Den tidigare prästen blev baptist 1852 och skrev den första boken på svenska om troendedopet samma år. Efter tre år i USA återvände han till Sverige 1855 och blev pastor i baptistförsamlingen i Stockholm. Följande år startade han den första baptistiska tidskriften i Sverige Evangelisten. 1857 kallade han till den första allmänna konferensen för baptistförsamlingar i Sverige.

Wibergsstenen--Efter en resa till USA för att få stöd till en predikantutbildning startades Betelseminariet 1866, alltså för 150 år sedan. Tidningen Nyhetsbladet började sin utgivning 1867 på Wibergs initiativ och året därefter bytte den namn till Veckoposten. Wibergs betydelse för den unga baptismen kan knappast överskattas. Med N J Nordströms ord: ”Wiberg var den ledande och dominerande personen på alla områden … Vad som saknades i organisation och strukturer uppvägdes av Wibergs person.”

Saxat ur Hudiksvalls baptistförsamlings programblad: ”Vid Wibergsgården finns en minnessten till minne av hans verk och där, vid minnesstenen, kommer vi att mötas till en friluftsgudstjänst den 17 juli kl 15.00. Efter samlingen blir det kyrkfika och gemenskap i Ingsta kapell.”

Adressen till Wibergsgården är Vijvägen 55, Hudiksvall.

Inskriptionen på Wibergstenen lyder:
Anders Wiberg pastor, författare, missionsman. En af baptismens främste förkämpar i Sverige föddes på denna gård den 17 juli 1816.

Magnus Lindvall