17. Motion om gemensam statistikblankett | 2020


Det kyrkliga landskapet ritas om i vårt land. Lokala församlingar växer samman på ort efter ort. En del blir dubbelanslutna, andra trippel och kanske även quattroanslutna!

Som det är nu, för en församling som är ansluten till mer än ett samfund, åläggs den som är ansvarig för redovisningen av den årliga statistiken att lägga onödigt mycket tid på att fylla i blanketter till vart enda ett av de samfund som församlingen är ansluten till. Samfunden ställer liknande frågor fast delvis lite olika ställda… (De som redovisar ungdomsverksamheten har dessutom kommunens blanketter att fylla i.) Hur mycket tid blir inte det i onödigt dubbel/trippelarbete i Kristi kropp i Sverige?

Vi tycker att ovan nämnda frikyrkosamfund skulle kunna komma överens om att göra en gemensam redovisningsblankett, gärna i samråd med Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Det kommer säkert att innebära ett givande och tagande från samtliga parter, där någon ”hjärtefråga” får läggas åt sidan, men slutmålet blir ändå något som främjar ekumeniken och församlingarna.

Vi vill att samfundsstyrelserna får i uppdrag att verka aktivt, gärna i samråd med SST, för att församlingar som är anslutna till Svenska Alliansmissionen (SAM), Equmeniakyrkan, Pingst Fria Församlingar och Evangeliska Frikyrkan får en gemensam statistikredovisningsblankett för redovisning av församlingarnas årliga statistikuppgifter.

Alternativt att det skall vara tillräckligt att man som församling skickar in en (1) blankett till fritt valt samfund som man är ansluten till. Den samfundsadministration som får statistiken, tar ansvar för att dela med sig av den till de samverkande församlingarnas samfund. Vi ser gärna att det blir ett digitalt lättarbetat formulär, men den bör finnas tillgänglig i pappersformat /utskriftsvänlig också.

Härmed lämnar vi över frågan till konferensen

Församlingsledningen i Slättenkyrkan, Norrahammars Frikyrkoförsamling
(SAM & Equmeniakyrkan)
Församlingsledningen i Tabergs Missionsförsamling (SAM & Equmeniakyrkan)
Församlingsledningen i Habo Missionskyrka (SAM & Equmeniakyrkan)
Församlingsledningen i Mullsjö Missionskyrka (SAM & Equmeniakyrkan)
Församlingsledningen i Lekeryds Missionskyrka (SAM & Equmeniakyrkan)
Församlingsledningen Löfstadkyrkan Tranås. (SAM & Equmeniakyrkan)

(Motionen har skickats in till årsmötena för Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen, Pingst Fria Församlingar och Evangeliska Frikyrkan och undertecknas av ytterligare 13 samarbetsförsamlingar, som inte tillhör Equmeniakyrkan.)