Publicerat 

Kyrkoledarna

Kyrkoledarna

Lasse Svensson

Kalender

På jobbet: Kyrkoledare
Tidigare: Processledare i uppbyggnaden av nuvarande Equmeniakyrkan
Familj: Gift med Anna och tre söner
Bor: Hus i Vallda utanför Kungsbacka, Halland
Medlem: S:t Jakobs kyrka i Göteborg
Ansvarsområden: Kyrkoledare, ytterst ansvarig för kyrkans samlade vara och göra, församlingsrelationer och internationella relationer. Ansvar för strategi, opinion och representation. Särskilt ansvar för internationella konfesionella relationer: BWA (Baptist World Alliance), UMC (United Methodist Church), WMC (World Methodist Council), IFFEC (International Federation of free Evangelical Churches) med flera. Lasse är också ordförande i Equmeniakyrkans ledningsgrupp och i Sveriges Kristna råd (SKR) och ansvarig för kyrkokonferensen.

Sofia Camnerin

Kalender

På jobbet: Biträdande kyrkoledare
Tidigare: Post doc-projekt och utvecklingsstrateg i Svenska Missionskyrkan
Familj: Gift med Clas och tre barn
Bor: Hässelby i västra Stockholm
Medlem: Hässelby missionskyrka
Ansvarsområden: Biträdande kyrkoledare. Särskilt ansvar för teologi, internationell ekumenik, gudstjänst, kyrkohandbok, kompetensutveckling och opinion. Sitter i Equmeniakyrkans ledningsgrupp, kyrkostyrelsen, Kyrkornas Världsråds centralkommitté, IFFECs (International Federation of Free Churches) teologiska kommitté, Svenska Bibelsällskapets styrelse, Verbum ABs styrelse. I övrigt församlingsbesök, under året särskilt fokus på temat ”Ikläd er Kristus”, föreläsningar, under året särskilt fokus på livsnära försoningsteologi.

Olle Alkholm

Kalender

På jobbet: Biträdande kyrkoledare
Tidigare: Tf missionsföreståndare i Svenska Missionskyrkan
Famlilj: Gift med Lisbeth och två döttrar
Bor: Norrmalm, Stockholm
Medlem: Immanuelkyrkans församling
Ansvarsområden: Biträdande kyrkoledare. Församlingsbesök. Beslutar på delegation gällande församlingsstadgar och församlingsordningar. Ansvar för medarbetarfrågor, antagningsnämnden, fördelningsrådet, ansvarsnämnden, utbildningsfrågor, kyrkostyrelsens arbete. Särskilt ansvar för europeiska konfessionella relationer: EBF (European Baptist Federation), EMC (European Methodist Council), den europeiska delen av World Communion of Reformed Churches, Equmeniakyrkans ledningsgrupp, Församlings- och medarbetarrådet, ordförande SST. Ordförande i samtalsdelegationen mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan.