Publicerat 

Kalender – Olle Alkholm

Augusti 2018

19-21 Planeringsdagar kyrkoledning
22 Vårgårda möte
28 Örestrand avslutande gudstjänst

September 2018

3-5 Upptaktsdagar personalen
9-11 European Methodist Council Köpenhamn
13 Fördelningsrådet
14-16 Kyrkostyrelsen Jönköping
19 Teologiska rådet
20 Styrelsen Svenska Bibelsällskapet
21-23 Vallersvik – baptistjubiléum
25 Intervjudag pastorskandidater
26-29 European Baptist federation Ukraina

Oktober 2018

4 Antagningsnämnden
6 Regionfest Trollhättan
7 Kungälv församlingsbesök
8-9 Kyrkoledardagar Sveriges Kristna Råd
10-11 Folkhögskoleråd Härnösand
12 THS Utbildningsråd
15-16 Möte med blivande diakoner och pastorer
17 Equmeniakyrkans ledningsgrupp
18 Samling för utländska missionärer i Sverige
19 Huvudmannadag Hela Människan
20-21 Konferens Djupare Liv
23 Frikyrkosamråd 100 år
25 Kyrkostyrelsens arbetsutskott
28 Uppsala ACT Generalförsamling

November 2018

2-4 Svenska ekumeniska helgen Uppsala
7 Equmeniakyrkans ledningsgrupp
8 Extra årsmöte Diakonia
11 Församlingsbesök Säffle
14 Dialogdag Stockholms katolska stift
15-16 Dagar med blivande diakoner och pastorer
19 Styrelsen Waldenströmska studenthemmet
20 Intervjudag pastorskandidater
21-22 Ordinationssamtal diakoner o pastorer
23-25 Kyrkostyrelsen Linköping
26 Intervjuer pastorskandidater

December 2018

3 Svenska Bibelsällskapet huvudmannaråd
5 Antagningsnämnden
6 Styrelsen Sveriges Kristna Råd
9 Församlingsbesök Vetlanda
12 Utbildningsråd THS – Fördelningsrådet
14 Samtal Svenska kyrkan

Januari 2019

7-10 Vinterkonferens Göteborg