Publicerat 

Kalender – Olle Alkholm

April

4 Antagningsnämnden möts
5 Ägarmöte Mentor Medier
7 Predika i Sollentuna
9 Myndigheten för stöd till trossamfund – samråd
10 Kyrkoledning möts
23 Regionsamling i Skärholmen
24-25 Equmeniakyrkodagar, Stockholm
26 Teologiska högskolan Stockholm 25 år

Maj

4-5 50-årsjubileum Höör
7 Regionsamling inför Kyrkokonferensen Hässleholm
8 Regionsamling inför Kyrkokonferensen Karlstad
9 Regionsamling inför kyrkokonferensen Västerås
10 Riksstämma för Hela Människan
14 Equmeniakyrkans teologiska råd
15-16 Årsmöte Sveriges Kristna Råd
18 Södra Vätterbygdens folkhögskola 100 år
29-31 Kyrkokonferensen i Jönköping

Juni

1-2 Kyrkokonferensen i Jönköping
5-8 Arts and Mission, Bromma folkhögskola
8 Diakonias årsmöte i Huskvarna
13 Antagningsnämnden möts
15-16 Kyrkostyrelsen

Juli

1-2 Almedalsveckan
31 Missionsärsbarns-konferens i Karlskoga

Augusti

1 Missionsärsbarns-konferens i Karlskoga