Publicerat 

Kalender – Sofia Camnerin

September

14-16 Kyrkostyrelsen Jönköping

Oktober

3 Kyrkoledning möts
7 Församlingsbesök Rissnekyrkan
14 Församlingsbesök Equmeniakyrkan Trelleborg
17 Ledningsgrupp Equmeniakyrkan
17 Föreläsning Immanuelskyrkan Stockholm kl 18, Sira-skolorna, barn i behov
19-20 Vetekornsdagar, teologikonferens i Stockholm
23 Ecklesiologidag i Stockholm, Alvik
23 Frikyrkosamråd firar 100 år
25 Arbetsutskottet. Kyrkoledarnas möte

November

2 Faith and Order dag, Sveriges kristna råd mfl. Uppsala
2-4 Ekumenisk internationell helg i Uppsala, medverkar med seminarier och föreläsning
6 Predikan första åren i tjänst
7 Ledningsgrupp
8 Föreläsning i Ansgarskyrkan Västerås kl 19
13 Kyrkoledning möts
15 Föreläsning Betlehemskyrkan Örebro, kl 19
19 Seminarium om #metoo, Ekumeniska centret, Bromma
21-22 Ordinationssamtal
23 Kyrkoledarna möts
28 Nätverksdag om själavård-retreat-andlig vägledning, Ekumeniska centret, Bromma

December

3 Bibelsällskapets huvudmannaråd
10 Kyrkoledarna möts
11 Verbum, styrelsemöte

Januari

7-10 Vinterkonferens
16 Ledningsgrupp, Equmeniakyrkan
31 Kompetensutvecklingsprogrammet, föreläsning