Hälsning från Ecuador

Publicerat 

Förra helgen deltog jag som Equmeniakyrkans representant i Förbundskyrkans 70:e årskonferens i Ecuador. Ett par hundra personer var samlade, representanter för ca 100 församlingar och grupper, inhemska och utländska medarbetare samt representanter från systerkyrkor i USA, Spanien och Sverige. Vi utländska gäster fick förmånen att predika på temat ”Vi är en stor familj – fria i Kristus”.

Under året har två stöttepelare för arbetet i Ecuador fått flytta hem till Herren: Tidigare missionsföreståndaren Jorge Andrade och pionjären i Amazonasregionen sedan 60 år, Rafael Zarria.

Därför var det en glädje att möta nya medarbetare och be för 72 pastorer och ledare som fått ta del av den teologiska grundutbildningen FTB med stöd från den utvecklingsfond som Missionskyrkan lämnade efter sig till systerkyrkorna. Dessutom ordinerades fyra pastorer, bl a Pablo Velásquez och Washington Armas, som i olika sammanhang besökt Sverige.

En viktig utmaning för kyrkan är att få ordning på sin ekonomi och administration. Ecuadors regering ställer stora krav på kyrkor och organisationer som är svårt att leva upp till. En revision har också genomförts och man är nu på rätt väg.

Efter årskonferensen besökte jag Pedernales, där församlingen via stöd från Equmeniakyrkan kunnat köpa en ny tomt för kyrkan, som delvis förstördes i samband med jordbävningen för snart två år sedan.

En varm hälsning med stor tacksamhet från våra vänner i Ecuador för stödet från Sverige, både personellt och ekonomiskt, liksom de program för ungdomar som får stöd från Equmenia: Apg29, scout m m.

Bertil Svensson
Internationell rådgivare