4. Ordination före Vägledningsår – motion och svar | 2021


Motion

Idag jobbar pastorer och diakoner i Vägledningsåret, och har rätt att bära krage som är en tydlig ämbetsindikator, men utan att vara ordinerade. Detta innebär att de under sitt första år i tjänst inte har rätt utföra samtliga arbetsuppgifter som förväntas av en pastor eller diakon, dvs gå in i själavårdssamtal med respektive ämbetes tystnadsplikt och tystnadsrätt samt att pastorer inte kan utföra vigslar. Detta är krångligt och otydligt för de anställda, församlingen och för samhället i övrigt. Speciellt är detta besvärligt för församlingar med en anställd.

Equmeniakyrkan Fagerås anser att pastors- och diakonkandidater ska ordineras efter avslutade studier, inför Vägledningsåret och inte som idag efter avslutat Vägledningsår. Detta för att pastorer och diakoner även under sitt första år i tjänst ska kunna vara pastor/diakon fullt ut och kunna gå in i själavårdssamtal med respektive ämbetes tystnadsplikt och tystnadsrätt samt att pastorer ska kunna utföra vigslar.

Equmeniakyrkan Fagerås föreslår därför kyrkokonferensen att besluta

att pastorer och diakoner inom Equmeniakyrkan ordineras direkt efter avslutade studier, inför vägledningsåret, och inte som idag efter avslutat vägledningsår.

att vägledningsåret ska vara kvar som tidigare, det är ett bra stöd för nya pastorer och diakoner.

Equmeniakyrkan Fagerås


Kyrkostyrelsens motionssvar om ordination före Vägledningsår | 2021

Equmeniakyrkan i Fagerås föreslår kyrkokonferensen att pastorer och diakoner i Equmeniakyrkan ordineras direkt efter avslutade studier och inte som nu efter avslutat Vägledningsår. Vägledningsåret ska vara kvar som ett stöd för nya pastorer och diakoner. 

Motivet som motionären anger för att ändra praxis är att nuvarande ordning är krånglig och otydlig för församling, ordinerad och samhälle. Pastorernas tystnadsplikt är ett tydligt exempel på vad som skapar en oklar situation.

Kyrkostyrelsen vill tydliggöra att ett bärande motiv för nuvarande ordning med ordination efter Vägledningsår har varit att skapa möjlighet för kandidater att avsluta studier till pastor och diakon före kyrkokonferens, vilket är en förutsättning för ordinationen. Med kyrkokonferensens placering i maj är det omöjligt att avsluta studierna i tid eftersom terminen inte är avslutad. Erfarenheten säger också att innan ändring till nuvarande ordning gick många in i tjänst utan avslutad utbildning. Det problemet kunde lösas med ordination efter Vägledningsår.

Kyrkostyrelsen anser liksom motionären att Vägledningsåret ska kvarstå som ett viktigt stöd och pastoralt och diakonalt formerande första år i tjänst. Kyrkostyrelsen anser också, liksom motionären, att det skulle skapa en bättre och tydligare ordning om ordinationen kunde ske direkt efter avslutade studier, i anslutning till att Vägledningsåret påbörjas, om det vore praktiskt genomförbart.

Pandemin har visat att det är möjligt med annan placering på kyrkokonferensen och det pågår ett arbete med att förändra diakon och pastorsutbildningen.

Kyrkostyrelsen bejakar sålunda motionärens förslag att ändra praxis av ordination efter Vägledningsåret, under förutsättning att det är praktiskt genomförbart, att tid skapas för kandidater att avsluta studierna som är en förutsättning för ordination.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta

att utreda möjligheterna att ordinera kandidater i anslutning till avslutade studier, i inledningen av Vägledningsåret.