05. Motion angående sommarpastorer | 2020


I somras anställde vi en sommarpastor under fem veckor. Till detta fann vi flera motiv. Vi hade ett uppdrag till hen när vår ordinarie pastor hade en välförtjänt semesterledighet. Det finns en finess i att pastorskandidater kan få yrkeserfarenhet på ett sommarjobb. Kontaktnätet vidgas både för sommarpastorn och för vår församling.

Efteråt är vi glada för att vi tog detta steget. Alla våra motiv för anställningen kändes relevanta även när vi såg tillbaka på sommaren.

Tyvärr anställer mycket få församlingar sommarpastor. Vår analys är att det har ekonomiska orsaker. Det finns ett glapp mellan vad församlingar orkar betala och vad en pastorskandidat tycker sig behöva få in i lön på ett sommarjobb.

Vi anser att det vore bra om fler pastorskandidater kunde göra nytta i församlingarna och samtidigt skaffa sig erfarenhet. Därför föreslår vi att det subventioneras centralt från Equmeniakyrkan när pastorskandidater anställs som sommarpastorer. Detta kan ske genom ett procentuellt stöd eller med en summa per veckas anställning.

Härmed överlämnar vi detta till konferensen för beredning.

Equmeniakyrkan i Alstermo