06. Motion om församlingstillväxt | 2020


Utökat samfundsstöd till församlingsplanteringar och nya församlingar

För att nå upp till Equmeniakyrkans vision från kyrkokonferensen 2019 om tillväxt genom bildande av 50 nya församlingar till år 2025 behövs ett kraftigt utökat nationellt stöd, både personellt och ekonomiskt.

Anledningen till vår reflektion, som lett fram till en motion till årets kyrkokonferens är att vi har haft förmånen att ha stöd och ständig uppbackning från många personer i samfundsledningen, tack vare detta har församlingsstarterna lyckats. Vi är några personer som har varit engagerade i uppbyggnadsprocesserna i Norrköpingsområdet och har denna erfarenhet.

Vårt förslag är att varje församlingsplantering har möjlighet

– att ha en pastor och en administratör (deltid), som tillsammans med några engagerade frivilliga bygger upp församlingen samt

– att resurser finns för omfattande stödstrukturer från Equmeniakyrkan, personellt och ekonomiskt.

Utökat samfundsstöd för vidareutveckling av Apg29 Pionjär

En annan stödstruktur för församlingar som vi vill uppmärksamma är Apg29 Pionjär.

Vårt förslag är att Apg29 Pionjär vidareutvecklas genom att mer resurser läggs på denna verksamhet

– dels för att stödja församlingar som vill ta emot team från Apg29 Pionjär och öka intresset för mission

– dels för att ta vara på ungdomars vilja till engagemang för andra och för växande församlingar.

Härmed överlämnar vi dessa förslag, till kyrkokonferensen 2020, om utökade resurser och vi bidrar med våra reflektioner utifrån egna erfarenheter. Det behövs många pusselbitar för att lyckas med visionen om församlingsplanteringar. Detta är våra förslag för att medvetandegöra behovet om att omfattande resurser behöver avsättas för att nå målet.

Vidablickskyrkans församling och Åbylundskyrkans församling. Även styrelsen för Hagebykyrkan i Norrköping, som strax är färdig med sin församlingsbildningsprocess, stöder denna motion.