08. Motion om förändring av insamlingsperioden för internationell mission | 2020


Vi föreslår att Equmeniakyrkans kyrkostyrelse får kyrkokonferensens uppdrag att efter lämplig beredning ta beslut om en förändring av insamlingsperioden för internationell mission från den nu gällande adventstiden-trettondedagshelgen till fastetiden inför påsk.

Vi är medvetna om att en sådan förändring sannolikt också måste innebära en förändring av tidpunkter för övriga nationella insamlingstillfällen i Equmeniakyrkan.

Varför denna motion?

Vi tror att insamlingen till internationell mission skulle få en given och stark biblisk och teologisk grund genom att den förläggs till fastetiden. Internationell mission handlar i hög grad om att vi utmanas till att avstå och att dela med oss till världens fattiga. Vi skulle utmanas till att ännu mer i vår kyrka på alla nivåer arbeta med fastans innebörd.

Vi lägger märke till i vår egen församling att särskilt adventstiden i hög grad blivit en tid dominerad av konserter och julsång. Många, både kyrkvana och andra som inte annars kommer till kyrkan, kommer när det är advents- och julkonserter, vilket självklart är väldigt glädjande, men här finns en risk att missionstemat inte får tillräckligt stor plats.

Vi tror att det kan ha sitt värde i flera av våra församlingar, framförallt där det redan som t.ex i vår församling finns en ekumenisk samverkan med Svenska kyrkan, att Equmeniakyrkan förlägger sin insamlingsperiod för internationell mission till fastetiden.

Härmed överlämnas frågan till konferensen för beredning.

Rune Andersson, Per Duregård, Carl- Göran Ekberg, Anna Håkansdotter, Hjördis Högberg, Ingmar Nystås, Jan Sjöblom, Lars- Gunnar Sundin, Karin Ålander- Samtliga medlemmar i Betlehemskyrkan, Göteborg och dess Internationella Råd