09. Motion om kyrkoavgift till internationell mission | 2020


Vi har försökt stimulera till regelbundet givande genom bland annat kyrkoavgiften och flera av oss trodde att en del av den användes till Equmeniakyrkans internationella arbete, vilket hittills inte varit fallet. Totalt samlas det in ca 55 miljoner årligen via kyrkoavgiften.

Vi tycker att det internationella arbetet är en viktig och självklar del av vårt gemensamma arbete i Equmeniakyrkan och att en del av kyrkoavgiften därför bör stödja detta.

Samtidigt har insamlingarna till det internationella arbetet legat ett par miljoner under vid kyrkokonferenserna beslutad budget de senaste åren och neddragningar i verksamheten övervägs.

Vi föreslår att 5 % av kyrkoavgiften används till Equmeniakyrkans internationella arbete, vilket motsvarar ca 2.75 miljoner per år och kan ge balans i budgeten och minska behovet av neddragningar. Härmed överlämnar vi detta till konferensen.

Rune Andersson, Per Duregård, Carl- Göran Ekberg, Anna Håkansdotter, Hjördis Högberg, Ingemar Nystås, Jan Sjöblom, Lars- Gunnar Sundin, Karin Ålander- Samtliga medlemmar i Betlehemskyrkan, Göteborg och dess Internationella Råd