Närbild på gran med lite snö på grenarna

En kyrka för hela livet

– där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen

Bön och förbön

Var gärna med och be. Tillsammans med församlingar runt om i landet ber vi för nationellt och internationellt arbete inom Equmenia och Equmeniakyrkan.

Bön och förbön

Kalender

Se hela kalendern

Färdplan
Klimatnödläge
Färdplan
Klimatnödläge
Lasse Möter - samtalsserie med Lasse Svensson
På hjärtat med Karin Wiborn. Podcast.
joakim-hagerius-söndagar-webben-startsida
Arnes Fredagstankar

Equmeniakyrkan på Instagram

Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare, skriver i veckans Perspektiv om församlingsdialogen som pågår just nu runt om i Equmeniakyrkans sju regioner. Där möter kyrkoledningen församlingar och medarbetare för att tala om de processer kyrkostyrelsen arbetar med inför kyrkokonferensen 2024.

🗞 www.sandaren.se/debatt/var-rorelse-uppstar-nar-flera-vill-ett-gemensamt-hall
🌱 VECKA 3: 26 FEBRUARI–3 MARS Hur kan vi bära Guds fred in i en sargad skapelse? Shalom är ett hebreiskt ord för fred, men också ett begrepp som bär på en större vision av Guds vilja med hela skapelsen. Det uttrycker helhet och harmoni, och visioner om hur till exempel lejon och lamm betar sida vid sida. Nu är det vi som är här, i just den här tiden av världens historia. Vi ser allt svårare konsekvenser av den obalans som människor orsakat i skapelsen. Det drabbar både människor och djur. Vårt uppdrag är att bära fred, hålla fred och göra fred. I judisk andlig tradition sägs ibland att vi är här för att laga världen – Tikkun olam. Den här veckan kan vi låta det uppdraget utmana oss. Vad kan vi göra för att laga världen tillsammans? Hur ser det ut på den plats där vi finns? Saliga de som håller fred.

🌱 Under fastan uppmärksammar Equmeniakyrkan att det råder klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Inför varje ny vecka i fastan finns det en fråga du kan reflektera över för dig själv eller i samtal tillsammans med andra. Läs mer på klimatfasta.nu

#fasta #klimatfasta #klimatfasta2024
Gilla och dela med någon du tycker borde söka! 

Du som är ideell musiker, musikledare eller anställd församlingsmusiker inom Equmeniakyrkans församlingar kan söka stipendium för vidareutbildning. Stipendiet kan t ex finansiera kostnader för sång-, orgel- och instrumentallektioner, dirigent- eller arrangeringsutbildning samt specialistkompetens i form av instruktör, till orkester eller kör, som bidrar till fortbildning av ledaren och musikerna. Stipendiet ska gagna församlingens musikverksamhet. Ansökan kan inte avse kör/orkesterresor, instrumentinköp, inspelningar eller publicering av eget material.

Stipendium kan sökas från 1500 kr – 15000 kr och kan beviljas max 1 gång per person och år. 

Ansök på 👉 equmeniakyrkan.se/vart-arbete/stipendier
🌱 VECKA 2: 19–25 FEBRUARI Vilket ansvar har kristna i förhållande till resten av skapelsen? Människans roll i skapelsen beskrivs på olika sätt och med olika begrepp i bibeln. Kanske är det enklaste vi kan säga att hon är ansvarig för sina handlingar i världen och i relation till allt skapat. Jesus lyfter fram det som kallas för det dubbla kärleksbudet – att älska Gud och medmänniskan. Om vi tar det budet på allvar leder det oss också in i ett kärleksförhållande till hela skapelsen. Det är knappast möjligt att älska Gud och medmänniskan utan att också älska och vårda hela skapelsen. Vi är beroende av den helhet som skapelsen utgör för våra liv, och Guds kärlek omfattar hela världen. Saliga de ödmjuka.

🌱  Under fastan uppmärksammar Equmeniakyrkan att det råder klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Inför varje ny vecka i fastan finns det en fråga du kan reflektera över för dig själv eller i samtal tillsammans med andra. Läs mer på klimatfasta.nu

#fasta #klimatfasta #klimatfasta2024
Känner du någon som gillar styrelsearbete? Nu är det dags att nominera till kyrkostyrelsen! 

I januari gick det ut ett brev till alla församlingars styrelser med inbjudan att komma med förslag på personer till kyrkostyrelsen att väljas på Kyrkokonferensen 2024. Nu är det hög tid att nominera. Välkomna med era förslag! 

/ Valberedningen i Equmeniakyrkan
Funderar du på kallelsen och tjänst i Equmeniakyrkan? Välkommen på Kallelsedagar! Campus Bromma 23-24 mars. 👉 Anmäl dig här: equmeniakyrkan.se/kallelsedagar
Idag firar vi alla hjärtans dag och delar en översatt bön från Pete Grieg med önskan om en fin dag fylld med kärlek och värme ❤️
Imorgon börjar fastan! Under fastan uppmärksammar Equmeniakyrkan att det råder klimatnödläge. Vi får hjälpa varandra att ta steg i riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här världens skull. Fastan kan också vara en möjlighet att börja pröva andra sätt att leva och göra – utforska din väg genom våra tre teman; tiden, tallriken och transporten. 

Inför varje söndag i fastan finns det en fråga du kan reflektera över för dig själv eller i samtal tillsammans med andra. Frågorna går att ladda ner i förväg på www.klimatfasta.nu eller så dyker de upp här i våra sociala kanaler varje söndag inför en ny vecka. 

🌱 VECKA 1: 14–18 FEBRUARI
Vad betyder det att vara skapad till Guds avbild? 
Kristen tro säger om människan att hon är skapad. Själva ordet skapad bär på en hel berättelse. Om någon eller något skapas finns det också någon som skapar. Vem är det? Och vad är tanken bakom? Hur ser den större berättelsen ut? I den skapelseberättelse som finns i 1 Mos 1:26-27 säger Gud, Skaparen: ”Vi ska göra människor som är vår avbild, lika oss ... Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne.” Vad kan ordet avbild syfta på? Det vi tänker om vem Gud är påverkar hur vi tänker om människan, och vice versa. Gudsbild och människosyn hör ihop. Så låt oss den här veckan reflektera över vilka bilder vi bär med oss och pröva dem i relation till den situation vi lever i. Saliga de fattiga i anden.

#fasta #klimatfasta #klimatfasta2024
Efterlysning! @equmenia, Sveriges och Equmeniakyrkans bästa barn- och ungdomsorganisation, söker efter andakter att publicera i en ny andaktsbok. Har du skrivit eller tänkt ut en andakt som alltid brukar fånga lyssnarna? Hjälp Equmenia! 💜

Tanken är att boken ska vara ett redskap för ledare att använda i Equmenias olika verksamheter. En lättillgänglig och lättanvänd bok med korta och kreativa andakter. 
👉 All info hittar du här: www.equmenia.se/equmenias-basta-andaktsbok/
Styrsö Missionskyrka var för 20 år sedan en kämpande liten församling som inte gav upp utan vägrade att bli en post i statistiken över nedlagda församlingar.

Trots den höga medelåldern satsades på ett förändringsarbete som lite överraskande resulterade i att man byggde ny kyrka, flerdubblade medlemsantalet och nu bland mycket annat erbjuder retreat-verksamhet med gäster och deltagare från hela landet.

Välkommen med då Lasse Möter Styrsö Missionskyrka!

#equmeniakyrkan #equmenia  #styrsö #styrso 

Se hela avsnittet på equmeniakyrkan.se/lassemoter