Indienpumpens uppfinnare har lämnat oss

Publicerat 

Missionären och uppfinnaren Oscar Carlsson har lämnat oss i sitt 90:e levnadsår. Oscar kommer för alltid att bli ihågkommen av människor i Indien och över hela världen för sitt bidrag till utvecklingen av handpumpen ”India Mark II”.

vattenpump smal

1965 drabbades Solapur-området i Indien av svår torka som orsakade enorma svårigheter för folket. Det regnade inte i detta område under 3 år, vilket orsakade svår vattenbrist, förlust av jordbruksgrödor, förlust av arbetstillfällen för lantarbetare, påtvingad försäljning av mark, nödslakt av djur förutom att människor tvingades att flytta till andra områden i Indien sökandet efter mat, husrum och vatten.

Med detta som bakgrund kontaktade Maharashtras regering Svenska Missionsförbundet (SMF) i Indien med frågan om SMF kunde hjälpa till i denna svåra situation. Efter överläggningar i Sverige, svarade ledningen för SMF/SMU positivt på denna utmaning. Ett samarbete inleddes som fick namnet ”1000 brunnar för Indien”. Pengar samlades in genom missionsförsamlingar och SMU-föreningar i Sverige för detta projekt som var ett stort humanitärt åtagande som också engagerade många människor utanför kyrkorna.

Som en del i detta samarbete sändes sex volontärer (ingenjörer) från SMU/SMF till Indien och Oscar Carlsson, tillsammans med hustrun Ingrid som arbetade med undervisning i Indien, var bland de första.

Oscar blev ledare för Sholapur Well Service (SWS), som registrerades som en stiftelse i samarbete mellan Svenska Missionsförbundet, SMU och Hindustani Covenant Church 1969. SWS blev pionjärer i handpumptekniken och utrustningen runt handpumpar under Oscars ledarskap.

Från början använde man sig av befintliga pumpar, men av olika anledningar höll ingen pump måttet, vilket föranledde Oscar att själv börja experimentera. Som utgångspunkt använde han sig av en pump från American Marathi Mission. Så började Oscar att skissa på en ny pump som växte fram och kunde sättas i produktion. Ett omfattande forskningssamarbete mellan Svenska Missionsförbundet, Sida, UNICEF och den indiska regeringen pågick från 1969-83. Handpumpen fick benämningen India Mark II av UNICEF för att användas i djupvattenbrunnar. Mer än 3 miljoner handpumpar är installerade och i funktion över hela världen.

Efter att Oscar arbetat med utvecklingen av handpumpen blev han nominerad till styrelsen för Bureau of India Standard, den indiska regeringens certifieringsorgan. Oscar Carlsson utsågs också som den första personen till ”Årets svensk i världen” 1988 och lyckönskades av kung Carl Gustaf.

Oscar Carlsson brann för att hjälpa de lidande massorna i världen. Han tog inte patent på handpumpen, utan ville att den skulle vara tillgänglig för alla och att den via UNICEF skulle vara i tjänst för behövande i världen. UNICEF kom att ansvara för strikt kvalitetskontroll och ytterligare forskning.

Hindustani Covenant Church och Equmeniakyrkan är tacksamma till Gud för Oscar och Ingrid Carlssons långa och förtjänstfulla liv, som hjälpt miljoner människor att få rent dricksvatten till sin dörr. Utöver det kommer personen Oscar för alltid att bli ihågkommen för sin medkänsla, kärlek och vänlighet.

Vi innesluter Oscar och Ingrid Carlssons barn Per, Torsten och Margareta och deras familjer i våra böner.

Steven David
Hindustani Covenant Church

Bertil Svensson
Equmeniakyrkan

(Denna runa också publicerad i Sändaren nr 6, 2017)

Vattenpump