Publicerat 

Bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildning 2019

DSCF6005_pd17_700x500
Foto: Maja Floberg

Den 10 mars 2019 är det bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningen. De församlingar som vill ha besök är välkomna att höra av sig. Vi tar inget arvode när vi kommer. Besöken kan även ske någon annan söndag än den 10 mars.

Inbokade besök 2019

Brev till församlingen

Vi som är villiga att komma är pastors- och diakonkandidater, lärare, rektorer och personal på skolorna samt ledamöter i antagningsnämnden. När det gäller pastorskandidaterna predikar de gärna. Så är det även med flera av diakonkandidaterna, medan andra medverkar med vittnesbörd eller en hälsning från skolan. Flera av oss som gärna kommer är beredda att berätta lite mer om utbildningarna vid kyrkkaffet och svara på eventuella frågor.

Material

Affisch – insamling Pastorsutbildning (A4A3, PDF)

Affisch – insamling Diakonutbildning (A4A3, PDF)

Kallelsedagar

Det här är även ett viktigt tillfälle att aktualisera kallelsen till diakon och pastor. Två veckor efter bön- och offerdagen är det Kallelsedagar på Campus Bromma (THS och Bromma folkhögskola). Datumen är 27-28 mars 2020.

Hela Sverige

Vi brukar säga att diakon- och pastorskandidaterna helst inte ska medverka i sina egna hemförsamlingar eller församlingar där de varit medlemmar. Det är en viktig del av utbildningen att få se nya församlingar som man inte haft kontakt med tidigare. Gärna i en annan geografisk del av Sverige, med ett annat fromhetsmönster och i en annan storlek än den egna hemförsamlingen.

Inget arvode

Ni behöver inte betala något arvode utan endast reseersättning. Är resan lång kan gästen också behöva någonstans att sova över.

Boka ett besök

Vi kan inte lova att vi kan ordna något besök, men vi ska göra vad vi kan, och ju förr ni hör av er desto större chans är det att vi kan komma. Ni bokar oss genom att maila till Rune W Dahlén, på rune.w.dahlen@ths.se. Rune har under hösten avslutat sin tjänst som handläggare för medarbetarrekrytering i Equmeniakyrkan. Men han finns kvar som timlärare på THS, och i den tjänsten ansvarar han för kontakten mellan församlingarna och kandidaterna inför bön- och offerdagen.

Berätta gärna i mailet om vilken typ av besök ni vill ha. Önskar ni predikan eller information eller både och?

Nya platser

I första hand prioriterar vi besök i de församlingar som inte hade besök förra läsåret, alltså vårvintern 2018. Församlingar som har pastorer eller diakoner i Vägledningsåret har mindre chans att få någon, och likaså de som under läsåret har någon pastorskandidat på VFU, Verksamhetsförlagd utbildning. Helst vill vi komma till församlingar som inte fått besök på länge.

Linnéa Lidskog, Handläggare medarbetarrekrytering och kontaktperson för pastorskandidater
linnea.lidskog@equmeniakyrkan.se

Marie Lindholm, Handläggare medarbetarrekrytering och kontaktperson för diakonkandidater.
marie.lindholm@equmeniakyrkan.se

Ge din gåva på gudstjänsten eller på bg: 900-3286

Swish: ”POD” 123 900 32 86