Adventstid – Gud kommer!

I söndags var det kyrkoårets sista dag: Domsöndagen. Evangelietexten handlade om Människosonens dom: ”Kom ni som fått min faders välsignelse och överta det rike som ha väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka…. sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.” Det blir tydligt att Jesus kommer till oss på ett sätt som vi inte riktigt hade förväntat oss.

Är det inte ofta så hos Gud? Att det blir på ett annat sätt än vad vi tänker oss? Inte trodde man att Messias skulle komma till oss som ett litet människobarn, en liten snickarson? Och inte förväntade man sig att Jesus skulle bli korsfäst och dödad?  Det blev ingen politisk revolution och inte heller någon ny kung som människorna då kanske hade drömt om. Nej, Guds rike var på ett annat sätt. Ett oväntat sätt.

Nu närmar vi oss jul, på söndag är det första advent. Jesus ska komma till oss som ett litet barn, ett litet flyktingbarn född i ett stall. Och vi får än en gång chansen att bli påminda om det: att när Jesus kommer till oss så kan han göra det på ett sätt som inte alls ser ut som vi hade tänkt…

Så gör ”portarna höga och dörrarna vida” så att vi ser när Gud kommer till oss!

En fin adventstid önskar vi er alla!