Agenda 2030 - ikoner

AGENDA 2030

FN:s globala utvecklingsmål som ger en önskvärd inriktning för världens utveckling de nästkommande åren för att vi ska bli en hållbarare och bättre värld.

Det finns fyra övergripande målsättningar med Agenda 2030. Det är att avskaffa extrem fattigdom, minska orättvisor och ojämlikheter i världen, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen. Detta ska vi som värld ha uppnått till 2030.

De här målsättningarna har sedan brutits ned i 17 mindre mål som var och ett handlar om ett särskilt område. Varje utvecklingsmål har sedan flera delmål i sig. Tillsammans handlar de här 17 målen om att skapa och främja en hållbar utveckling i världen.

Se det arbete som görs inom respektive mål

Kontaktperson

Henric Götefelt

Projektledare klimatnödläge och Grön kyrka

0765-05 32 35

henric.gotefelt@equmeniakyrkan.se