11. Hållbara städer och samhällen


Projekt

Sabeel

Sabeel är en ekumenisk gräsrotsrörelse bland kristna palestinier. Organisationen arbetar för att fördjupa kristna palestiniers tro och för att utmana till social handling...

Containrar Kongo

Materialbistånd

Equmeniakyrkan bidrar till arbetet i våra tre systerkyrkor i de båda Kongorepublikerna genom materialbistånd. Någon gång per år sänds en container med båtfrakt till...

Sociala och humanitära insatser

Organisationen ASUdh bedrivs gemensamt av Evangeliska kyrkan i Kongo, Equmeniakyrkan och Norska missionskyrkan. Den bildades år 1999 då det efter flera inbördeskrig fanns många...

Gatubarnsarbete i Brazzaville

Inbördeskrig, Hiv/aids, missbruk, skilsmässor och föreställningar om att barn kan vara häxor har gjort att många barn blivit föräldralösa eller kastats ut på gatan....

Inlägg

Sidor

Händelser