13. Bekämpa klimatförändringarna


Projekt

Planteringav skog i Thailand

Bybaserad miljövård

Arbete för att bevara den hotade miljön i 6 Karenbyar i norra Thailand. Öka och fördjupa miljömedvetenheten. Utveckling och motivation av ett hållbart ...

Miljöarbete med fokus på jord- och skogsbruk

Trädplanteringsprojektet Agroforesterie lanserades första gången för runt 20 år sedan. Projektet är ett sätt för Evangeliska kyrkan i Kongo att svara mot myndigheternas mål...

Inlägg

Sidor

Händelser