2. Ingen hunger


Projekt

Kundkorg full med mat

Fred för Syrien

Equmeniakyrkan fortsätter sin satsning för Syriens befolkning genom Synodens arbete. Mitt i det hopplösa läget så fortsätter människor att försöka skapa någon slags vardag....

Sociala fonden

Stöd till läger för barn samt stöd till socialt utsatta familjer. I Belarus är den sociala nöden är stor och problemen efter Tjernobyl-olyckan är fortfarande...

Personer vid lager med ris

Mikroekonomi

Arbetet innebär stöd till spar- och lånegrupper i norra Thailand. Invånarna i byarna är olika minoritetsfolk, många är bönder och odlar ris och andra...

Kvinnor sitter i ett gathörn och diskuterar och har utbildning

Rättigheter och utveckling

Målet med detta treårsprojekt är att folkkruppen Lamani skall få tillgång till de rättigheter de har. Att de som individer och som samhällen...

Sociala och humanitära insatser

Organisationen ASUdh bedrivs gemensamt av Evangeliska kyrkan i Kongo, Equmeniakyrkan och Norska missionskyrkan. Den bildades år 1999 då det efter flera inbördeskrig fanns många...

Projekt - Barn som vinkar

Skolavgifter och matpaket

I Kongo Kinshasa finns många barn som förlorat ena (oftast fadern) eller båda föräldrarna. För mödrarna blir det ofta svårt att försörja familjen och...

Mänskliga rättigheter, entreprenörskap och förbättrad miljö i två av CECs regioner

Det Evangeliska Samfundet i Kongo (CEC) driver ett projekt för att på olika sätt stärka människors möjligheter till försörjning, och deras kapacitet att ta...