Aktuell jour sommaren 2019

Publicerat 

Här finner du aktuella kontaktuppgifter för akuta frågor under sommaren 2019. Kyrkoledare nås på telefon via kommunikationsjour.

För frågor som inte är akuta hittar du kontaktuppgifter här:
Mail och telefonnummer till nationellt anställd personal

Vecka 33, 12 – 18 augusti:

Kyrkoledare
Lasse Svensson
kyrkoledaren@equmeniakyrkan.se

Kommunikation
George Olvik
george.olvik@equmeniakyrkan.se
08-580 031 35

Internationellt
Gerard Willemsen
gerard.willemsen@equmeniakyrkan.se
08-580 031 85

Kansli, ekonomi och personal
Sara Lindblad
sara.lindblad@equmeniakyrkan.se