Aktuell information med anledning av coronaviruset, covid-19

Equmeniakyrkan och Equmenia följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset.

(Informationen på denna sida är kontrollerad och uppdaterad 24 augusti 2020 – kl 13:00)

Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt de rekommendationer som finns på Krisinformations webbplats.

Equmeniakyrkans krisgrupp möts kontinuerligt för att säkerställa informationen på denna sida. Vid behov sammankallas gruppen med kort varsel.

Löpande information och livesändningar

Vi uppdaterar denna sida med aktuell information och gör också livesändningar där vi diskuterar och informerar om den aktuella situationen.

Kommande större samlingar

Regeringen beslutade den 27 mars om en ändring i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det innebär ett förbud att hålla samlingar med fler än 50 personer och i det rådande läget har Equmeniakyrkans och Equmenias ledningar beslutat att ställa in flera samlingar och konferenser framöver.

Kyrkostyrelsen har beslutat att flytta fram årets kyrkokonferens till 18-27 september 2020. Konferensen kommer att hållas helt digitalt med fokus på förhandlingar och gudstjänster.

Läger och hajker

Den 4 juni kom folkhälsomyndigheten med beslutet att man från och med 13 juni tillåter inrikesresor. Vi har därefter fört samtal med SST (Statens stöd till trossamfund) som menar att detta öppnar för mindre regionala och nationella arrangemang förutsatt att man följer övriga restriktioner.

Fortfarande gäller att inte samlas mer än 50 personer samt att alla tar ansvar för att hindra smittspridning.  Det handlar bland annat om att hålla god handhygien, hålla avstånd till varandra och skydda våra riskgrupper.

Övernattningar är möjligt om det finns möjligheter till att hålla avstånd och god hygien. Equmenia kommer inom kort ut med tips om vad som är viktigt att tänka på om man anordnar mindre läger eller andra arrangemang i sommar.

De läger som inte kan genomföras kan om möjligt flyttas till längre fram i sommar. Ett annat alternativ är att göra ”dagläger” på hemmaplan eller närliggande gård där man kan ses dagtid och sedan sova hemma på natten.

Församlingar och föreningar fattar själva beslut kring sin verksamhet men dessa råd är rekommendationerna från Equmeniakyrkans nationella krisgrupp.

När det gäller sommargårdar och liknande behöver man titta på folkhälsomyndighetens rekommendationer samt de riktlinjer som finns i en kommun där man finns. Om beslut fattas om att hålla igång verksamheten måste det säkerställas att ingen inom riskgrupperna är aktiva i arbetet.

Rekommendation till församlingarna, pastorer och diakoner

Det finns idag ingen uppmaning att ställa in gudstjänster och samlingar, men varje församling behöver fatta beslut efter sina förhållanden. Viktigt att förstå är att samlingar med fler än 50 personer är förbjudna sedan den 29 mars.

Medarbetare

Nationellt anställd personal uppmanas att arbeta hemifrån om det är möjligt. Närmaste chef avgör i samråd med medarbetare vad som är möjligt.

Om du har luftvägssymtom eller förkylningssymtom, även om de bara är milda, ska du arbeta hemifrån. Du ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre för att anses vara smittfri. Om du är sjuk så att du inte kan arbeta ska du som vanligt sjukskriva dig. 

Hur ser vi på om medarbetare varit utomlands?

Rekommendationen är att arbeta hemifrån i två veckor efter hemkomst. Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar. Man ska också sjukanmäla sig och stanna hemma från jobbet. Även nära anhöriga ska vara uppmärksamma på sjukdomssymptom.

Församlingsbesök

Planerade besök i församlingar kan fortfarande genomföras, men alla uppmanas att se till att man är frisk om man skall åka någonstans och att man gör en bedömning av resväg, hur målgruppen ser ut etc.

Tjänsteresor utrikes och utlandsbesök

Alla tjänsteresor utomlands är inställda. Vi skjuter också upp besök från utlandet som är planerade de närmaste veckorna. Alla tjänsteresor utrikes ska meddelas närmaste chef. 

Tjänsteresor inrikes

Equmeniakyrkan avråder från alla icke nödvändiga tjänsteresor inrikes. Alla tjänsteresor inrikes ska meddelas närmaste chef.

Vid resor görs en riskanalys

Endast nödvändiga och godkända resor till och från storstadsregionerna samt till större sammankomster får genomföras. Generellt gäller att det ska genomföras en risk- och säkerhetsanalys före resor eller tjänstgöring i katastrof-, kris- eller konfliktdrabbat område. Detta är inget nytt utan har alltid varit obligatoriskt inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Ansvar ligger på närmaste chef.

Privata resor

Vi avråder starkt våra medarbetare från alla icke nödvändiga utlandsresor.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

För ytterligare information och frågor, kontakta kommunikationschef George Olvik via mail här george.olvik@equmeniakyrkan.se