Aktuell information med anledning av covid-19

Equmeniakyrkan och Equmenia följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset.

(Informationen på denna sida är kontrollerad och uppdaterad 1 juni 2021 – kl 14.30)

Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och tillsammans med SST (Myndigheten för stöd till trossamfund) tolkar vi de rekommendationer som kommer från myndigheten.

Equmeniakyrkans krisgrupp möts kontinuerligt för att säkerställa informationen på denna sida. Vid behov sammankallas gruppen med kort varsel.

Equmeniakyrkans och Equmenias nationella krisgrupp rekommenderar:

Det är från den 1 juni möjligt att fira gudstjänst i kyrkans lokaler med upp till 50 personer.

Från och med den 1 juni kan fler delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser.

Det som är viktigt är att sällskap ska kunna hålla avstånd om minst en (1) meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Läs mer här på dessa länkar:

Här finns Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19:

Tänk på att fortsätta:

  • Arbeta kreativt med församlingsomsorgen och gemenskapen.
  • Fortsätt arbeta med diakonal verksamhet för människor i utsatthet.

Tips & inspiration för församlingar i coronatider

På den här sidan finns en idébank på verksamheter och initiativ som kan ske på ett smittsäkert sätt.

Löpande information och livesändningar

Vi uppdaterar denna sida med aktuell information och gör också livesändningar där vi diskuterar och informerar om den aktuella situationen.

Information om covid-19 på olika språk

Med anledning av pandemin och stundande högtider har SST och MSB bett samfundsledare att informera om covid-19.

Syftet är att nå så många som möjligt i Sverige – på olika språk – med budskap om vikten av att följa myndigheternas råd och rekommendationer. Hjälp gärna till och tipsa om filmerna. Företrädarna talar på följande språk: svenska, turkiska, arabiska, persiska, spanska, thai och mandarin.

Läger och hajker

Barn och ungdomar har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin. Genom lägerverksamhet kan både den fysiska och psykiska hälsan främjas. Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och ger nu klartecken för att öppna upp lägerverksamheter för barn och unga i mindre skala från den 1 juni 2021.

När det gäller sommargårdar och liknande behöver man titta på folkhälsomyndighetens rekommendationer samt de riktlinjer som finns i en kommun där man finns.

Medarbetare

Nationellt anställd personal uppmanas att arbeta hemifrån om det är möjligt. Närmaste chef avgör i samråd med medarbetare vad som är möjligt.

Om du har luftvägssymtom eller förkylningssymtom, även om de bara är milda, ska du arbeta hemifrån. Du ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre för att anses vara smittfri. Om du är sjuk så att du inte kan arbeta ska du som vanligt sjukskriva dig. 

Hur ser vi på om medarbetare varit utomlands?

Rekommendationen är att arbeta hemifrån i två veckor efter hemkomst. Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar. Man ska också sjukanmäla sig och stanna hemma från jobbet. Även nära anhöriga ska vara uppmärksamma på sjukdomssymptom.

Församlingsbesök

Tjänsteresor utrikes och utlandsbesök

Alla tjänsteresor utomlands är inställda. Vi skjuter också upp besök från utlandet. Alla tjänsteresor utrikes ska meddelas närmaste chef. 

Tjänsteresor inrikes

Equmeniakyrkan avråder från alla icke nödvändiga tjänsteresor inrikes. Alla tjänsteresor inrikes ska meddelas närmaste chef.

Vid resor görs en riskanalys

Endast nödvändiga och godkända resor till och från storstadsregionerna samt till större sammankomster får genomföras. Generellt gäller att det ska genomföras en risk- och säkerhetsanalys före resor eller tjänstgöring i katastrof-, kris- eller konfliktdrabbat område. Detta är inget nytt utan har alltid varit obligatoriskt inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Ansvar ligger på närmaste chef.

Privata resor

Vi avråder starkt våra medarbetare från alla icke nödvändiga utlandsresor.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

  • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

För ytterligare information och frågor, kontakta kommunikationschef George Olvik via mail här george.olvik@equmeniakyrkan.se