Aktuell information med anledning av covid-19

Equmeniakyrkan och Equmenia följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset.

(Informationen på denna sida är kontrollerad och uppdaterad 3 maj 2021 – kl 08.00)

Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och tillsammans med SST (Myndigheten för stöd till trossamfund) tolkar vi de rekommendationer som kommer från myndigheten.

Equmeniakyrkans krisgrupp möts kontinuerligt för att säkerställa informationen på denna sida. Vid behov sammankallas gruppen med kort varsel.

Equmeniakyrkans och Equmenias nationella krisgrupp rekommenderar:

Regeringen har fattat beslut med början den 24 november 2020 om att huvudregel är att det är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 8 deltagare (medverkande ingår inte i denna siffra). Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19. Undantag från förbudet är begravningar där maxantalet är 20 deltagare.

 • Fira gärna gudstjänster med max åtta deltagare åt gången (medverkande ingår inte i denna siffran). Se över förutsättningarna för gudstjänstfirandet så att det kan ske på ett smittsäkert sätt.
 • Planera för och inbjud gärna till gudstjänster utomhus under kommande säsong.
 • Om möjligt fortsätta att samla barn och ungdomar födda 2005 eller senare. Dessa samlingar kan även ske inomhus om det sker på ett smittsäkert sätt.
 • För information kring samlingar och aktiviteter för unga födda 2001 och tidigare – se Equmenias information.
 • Begravningar med sammanhängande minnesstunder rekommenderas till maximalt 20 deltagare exklusive officiant med så få medverkande som möjligt. (Observera att Länsstyrelsen kan sätta annat maxantal än 20 för minnesstund. Läs mer på denna länk.)
 • Arbeta kreativt med församlingsomsorgen och gemenskapen.
 • Fortsätt arbeta med diakonal verksamhet för människor i utsatthet.

Equmenias verksamhet som sker i en definierad grupp träffas inte av denna nya lag då detta inte är att betrakta som en allmän sammankomst och inte heller en offentlig tillställning. Här gäller fortsatt att följa de tidigare allmänna och skärpta råd som gäller. Se nedan för mer information om definierad grupp och allmän sammankomst.

Vi uppmanar församlingarna att också noga läsa och följa de nya allmänna råden och hålla sig uppdaterade. Var uppmärksam på att det kan förekomma regionala skillnader i råd och rekommendationer.

Tips & inspiration för församlingar i coronatider

På den här sidan finns en idébank på verksamheter och initiativ som kan ske på ett smittsäkert sätt.

Allmän sammankomst, offentlig tillställning samt definierad grupp


Föreningens verksamhet är till för föreningens medlemmar/deltagare och det ska inte ses som allmän sammankomst när man möts.

Gruppverksamhet med en definierad grupp, till exempel scouterna, är därför inte att betrakta som en allmän sammankomst. I en definierad grupp finns det ofta en deltagarlista eller liknande med vilka som är med sedan tidigare.

En gudstjänst – där alla är välkomna att vara med – betraktas som en allmän sammankomst.

Inga särskilda riktlinjer för personer över 70 år

Folkhälsomyndigheten beslutade den 22 oktober 2020 att lätta på restriktionerna om att undvika sociala kontakter med andra som gällt specifikt för äldre. Istället uppmanas nu äldre att följa samma rekommendationer som alla andra i samhället för att fortsätta att minska smittspridningen av covid-19. Anledningen till beslutet är bland annat en ökad psykisk ohälsa i den här gruppen och det finns även ett uppdämt vårdbehov bland de här personerna. 

Löpande information och livesändningar

Vi uppdaterar denna sida med aktuell information och gör också livesändningar där vi diskuterar och informerar om den aktuella situationen.

Information om covid-19 på olika språk

Med anledning av pandemin och stundande högtider har SST och MSB bett samfundsledare att informera om covid-19.

Syftet är att nå så många som möjligt i Sverige – på olika språk – med budskap om vikten av att följa myndigheternas råd och rekommendationer. Hjälp gärna till och tipsa om filmerna. Företrädarna talar på följande språk: svenska, turkiska, arabiska, persiska, spanska, thai och mandarin.

Läger och hajker

Den 4 juni 2020 kom folkhälsomyndigheten med beslutet att man från och med 13 juni tillåter inrikesresor. Vi har därefter fört samtal med SST (Statens stöd till trossamfund) som menar att detta öppnar för mindre regionala och nationella arrangemang förutsatt att man följer övriga restriktioner.

Församlingar och föreningar fattar själva beslut kring sin verksamhet men dessa råd är rekommendationerna från Equmeniakyrkans och Equmenias nationella krisgrupp.

När det gäller sommargårdar och liknande behöver man titta på folkhälsomyndighetens rekommendationer samt de riktlinjer som finns i en kommun där man finns. Om beslut fattas om att hålla igång verksamheten måste det säkerställas att ingen inom riskgrupperna är aktiva i arbetet.

Rekommendation till församlingarna, pastorer och diakoner

Medarbetare

Nationellt anställd personal uppmanas att arbeta hemifrån om det är möjligt. Närmaste chef avgör i samråd med medarbetare vad som är möjligt.

Om du har luftvägssymtom eller förkylningssymtom, även om de bara är milda, ska du arbeta hemifrån. Du ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre för att anses vara smittfri. Om du är sjuk så att du inte kan arbeta ska du som vanligt sjukskriva dig. 

Hur ser vi på om medarbetare varit utomlands?

Rekommendationen är att arbeta hemifrån i två veckor efter hemkomst. Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar. Man ska också sjukanmäla sig och stanna hemma från jobbet. Även nära anhöriga ska vara uppmärksamma på sjukdomssymptom.

Församlingsbesök

Tjänsteresor utrikes och utlandsbesök

Alla tjänsteresor utomlands är inställda. Vi skjuter också upp besök från utlandet. Alla tjänsteresor utrikes ska meddelas närmaste chef. 

Tjänsteresor inrikes

Equmeniakyrkan avråder från alla icke nödvändiga tjänsteresor inrikes. Alla tjänsteresor inrikes ska meddelas närmaste chef.

Vid resor görs en riskanalys

Endast nödvändiga och godkända resor till och från storstadsregionerna samt till större sammankomster får genomföras. Generellt gäller att det ska genomföras en risk- och säkerhetsanalys före resor eller tjänstgöring i katastrof-, kris- eller konfliktdrabbat område. Detta är inget nytt utan har alltid varit obligatoriskt inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Ansvar ligger på närmaste chef.

Privata resor

Vi avråder starkt våra medarbetare från alla icke nödvändiga utlandsresor.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

För ytterligare information och frågor, kontakta kommunikationschef George Olvik via mail här george.olvik@equmeniakyrkan.se