Aktuell information med anledning av coronaviruset, covid-19

Equmeniakyrkan och Equmenia följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset.

(Informationen på denna sida är kontrollerad och uppdaterad 29 oktober 2020 – kl 14:30)

Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och arbetar enligt de rekommendationer som finns på Krisinformations webbplats.

Equmeniakyrkans krisgrupp möts kontinuerligt för att säkerställa informationen på denna sida. Vid behov sammankallas gruppen med kort varsel.

Regeringen tillåter sammankomster för 300 personer

Från och med den 1 november tillåter regeringen allmänna sammankomster med upp till 300 sittande deltagare. Beskedet påverkar kyrkor och samfund liksom bland annat kulturlivet och sportarrangemang.

Den nya förordningen bygger på att arrangören kan hänvisa alla besökare till en plats med en meters avstånd till varandra. Deltagarna ska sitta ner och hålla avståndet på en meter under hela sammankomsten. Två personer som kommer från samma sällskap kan sitta närmare varandra.

Nya riktlinjer för personer över 70 år

Folkhälsomyndigheten beslutade den 22 oktober att lätta på restriktionerna om att undvika sociala kontakter med andra som gällt specifikt för äldre. Istället uppmanas nu äldre att följa samma rekommendationer som alla andra i samhället för att fortsätta att minska smittspridningen av covid-19. Anledningen till beslutet är bland annat en ökad psykisk ohälsa i den här gruppen och det finns även ett uppdämt vårdbehov bland de här personerna. 

Torsdagen den 29 oktober har Folkhälsomyndigheten i samråd med bland annat smittskyddsläkarna i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 29 oktober uppmanas alla som vistas i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland att:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Equmeniakyrkans krisgrupp uppmanar församlingar i Stockholm, Västra Götaland och Östergötland att noga läsa men också följa dessa riktlinjer:

Detta beslut gäller till och med 2020-11-19. Beslutet kan förlängas.

Tisdagen den 27 oktober har Folkhälsomyndigheten i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i region Skåne, fattat beslut om skärpta allmänna råd.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 27 oktober uppmanas alla som vistas i region Skåne att:

 • Undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika – till exempel till ett arbete där man verkligen måste vara på plats – kan alltid genomföras.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Equmeniakyrkans krisgrupp uppmanar församlingar i region Skåne att noga läsa men också följa dessa riktlinjer:

Lokala församlingar i region Skåne behöver nu vidta åtgärder med utgångspunkt i detta skärpta råd från Folkhälsomyndigheten.

Detta beslut gäller till och med 2020-11-17. Beslutet kan förlängas.

Tisdagen den 20 oktober har Folkhälsomyndigheten i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i region Uppsala, fattat beslut om skärpta allmänna råd. De som vistas i Uppsala län uppmanas nu i möjligaste mån bara umgås med dem man bor tillsammans med.

Det handlar om lokala allmänna råd som skall gälla under en begränsad tid för att ytterligare bromsa det lokala utbrottet.

Från och med den 20 oktober uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

 • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
 • om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Equmeniakyrkans krisgrupp uppmanar församlingar i Uppsala län att noga läsa men också följa dessa riktlinjer:

Lokala församlingar i Uppsala län behöver nu vidta åtgärder med utgångspunkt i detta skärpta råd från Folkhälsomyndigheten.

Detta beslut gäller till och med 2020-11-03. Beslutet kan förlängas.

Löpande information och livesändningar

Vi uppdaterar denna sida med aktuell information och gör också livesändningar där vi diskuterar och informerar om den aktuella situationen.

Läger och hajker

Den 4 juni kom folkhälsomyndigheten med beslutet att man från och med 13 juni tillåter inrikesresor. Vi har därefter fört samtal med SST (Statens stöd till trossamfund) som menar att detta öppnar för mindre regionala och nationella arrangemang förutsatt att man följer övriga restriktioner.

Övernattningar är möjligt om det finns möjligheter till att hålla avstånd och god hygien. Equmenia kommer inom kort ut med tips om vad som är viktigt att tänka på om man anordnar mindre läger eller andra arrangemang i sommar.

Församlingar och föreningar fattar själva beslut kring sin verksamhet men dessa råd är rekommendationerna från Equmeniakyrkans nationella krisgrupp.

När det gäller sommargårdar och liknande behöver man titta på folkhälsomyndighetens rekommendationer samt de riktlinjer som finns i en kommun där man finns. Om beslut fattas om att hålla igång verksamheten måste det säkerställas att ingen inom riskgrupperna är aktiva i arbetet.

Rekommendation till församlingarna, pastorer och diakoner

Det finns idag ingen uppmaning att ställa in gudstjänster och samlingar, men varje församling behöver fatta beslut efter sina förhållanden.

Medarbetare

Nationellt anställd personal uppmanas att arbeta hemifrån om det är möjligt. Närmaste chef avgör i samråd med medarbetare vad som är möjligt.

Om du har luftvägssymtom eller förkylningssymtom, även om de bara är milda, ska du arbeta hemifrån. Du ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre för att anses vara smittfri. Om du är sjuk så att du inte kan arbeta ska du som vanligt sjukskriva dig. 

Hur ser vi på om medarbetare varit utomlands?

Rekommendationen är att arbeta hemifrån i två veckor efter hemkomst. Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar. Man ska också sjukanmäla sig och stanna hemma från jobbet. Även nära anhöriga ska vara uppmärksamma på sjukdomssymptom.

Församlingsbesök

Planerade besök i församlingar kan fortfarande genomföras, men alla uppmanas att se till att man är frisk om man skall åka någonstans och att man gör en bedömning av resväg, hur målgruppen ser ut etc.

Tjänsteresor utrikes och utlandsbesök

Alla tjänsteresor utomlands är inställda. Vi skjuter också upp besök från utlandet som är planerade de närmaste veckorna. Alla tjänsteresor utrikes ska meddelas närmaste chef. 

Tjänsteresor inrikes

Equmeniakyrkan avråder från alla icke nödvändiga tjänsteresor inrikes. Alla tjänsteresor inrikes ska meddelas närmaste chef.

Vid resor görs en riskanalys

Endast nödvändiga och godkända resor till och från storstadsregionerna samt till större sammankomster får genomföras. Generellt gäller att det ska genomföras en risk- och säkerhetsanalys före resor eller tjänstgöring i katastrof-, kris- eller konfliktdrabbat område. Detta är inget nytt utan har alltid varit obligatoriskt inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Ansvar ligger på närmaste chef.

Privata resor

Vi avråder starkt våra medarbetare från alla icke nödvändiga utlandsresor.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

För ytterligare information och frågor, kontakta kommunikationschef George Olvik via mail här george.olvik@equmeniakyrkan.se