Aktuell information med anledning av covid-19

Equmeniakyrkan och Equmenia följer aktivt utvecklingen gällande coronaviruset.

(Informationen på denna sida är kontrollerad och uppdaterad 1 december 2021 – kl 14.00)

Vi tar del av Folkhälsomyndighetens information och tillsammans med SST (Myndigheten för stöd till trossamfund) tolkar vi de rekommendationer som kommer från myndigheten.

Equmeniakyrkans krisgrupp möts kontinuerligt för att säkerställa informationen på denna sida. Vid behov sammankallas gruppen med kort varsel.

Equmeniakyrkans och Equmenias nationella krisgrupp rekommenderar:

Folkhälsomyndigheten har den 26 november beslutat om nya smittskyddsåtgärder som börjar gälla den 1 december 2021. Åtgärderna innefattar bestämmelser om hur allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare kan genomföras med eller utan vaccinationsbevis.

Equmeniakyrkans och Equmenias krisgrupp rekommenderar församlingarna att fortsätta bjuda in till gudstjänster utan att kräva vaccinationsbevis. Motivet till denna rekommendation är att vi inte vill utestänga någon från gudstjänstgemenskapen i våra församlingar.

Samlas fler än 100 personer (också barn och unga inräknade) inomhus utan krav på vaccinationsbevis måste församlingen vidta särskilda smittskyddsåtgärder:

 • Deltagarna ska ha en anvisad sittplats.
 • Sällskap ska kunna hålla ett avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
 • Antalet deltagare i ett och samma sällskap får vara högst 8 personer. Om ett sällskap uppgår till fler än 8 deltagare ska den som anordnar sammankomsten eller tillställningen dela upp sällskapet.

Observera att medverkande, som t ex körsångare och instrumentalister, inte räknas in i siffran 100.

Väljer en församling att göra en annan bedömning används de vaccinationsbevis som visar att man är vaccinerad och som utfärdas av eHälsomyndigheten. Församlingen behöver också ha en rutin för hur kontrollen av bevisen ska genomföras. Rutinen ska skriftligt dokumenteras och följas upp.

Vid andra samlingar, som t ex konserter och julmarknader med fler än 100 personer inomhus ser krisgruppen att vaccinationsbevis kan vara ett bra sätt att på ett smittsäkert sätt genomföra samlingen.

Personer under 18 år och personer som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig mot covid-19 är undantagna från krav på vaccinbevis.

Tänk också fortsatt på:

 • Arbeta kreativt med församlingsomsorgen och gemenskapen.
 • Fortsätt arbeta med diakonal verksamhet för människor i utsatthet.
 • Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.
 • Informera om att det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom.
 • Planera verksamheter utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar.
 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien: Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

Rutiner för kontroll

Rutin för kontroll av Covidbevis (vaccinationsbevis) vid gudstjänster och allmänna sammankomster i Equmeniakyrkan och Equmenia.

Om covidbevis används vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 100 deltagare inomhus ska arrangören ha en skriftlig rutin för hur bevisen kontrolleras. Nedan följer ett förslag på rutin för att använda en digital verifikation av covidbevis.

I god tid före sammankomsten behöver kyrkvärdarna eller andra utsedda personer förbereda sig på att kontrollera besökarnas bevis. Mer information om hur ett giltigt bevis ser ut finns här:

https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/bevis-pa-vaccination-for-att-resa/sa-laser-du-ditt-vaccinationsbevis/

Vid kontroll med appen ”Vaccinationsbevis verifiering”

Observera att det endast är personer över 18 år som behöver uppvisa Covidbevis. Vid osäkerhet på ålder skall legitimation kontrolleras.

 1. Ladda ner appen ”Vaccinationsbevis verifiering” i god tid innan sammankomsten. Det är lämpligt att kontrollanten laddar ner appen på sin egen mobiltelefon eller surfplatta för att minimera eventuell smittspridning. Appen finns för både i Google Play och i App Store.
 2. Uppmana personerna att hålla avstånd till varandra och förbereda sig på att ta fram sitt Covidbevis samt giltig legitimation, som t ex körkort eller pass. Detta görs enklast med en skylt eller trottoarpratare.
 3. Kontrollera Covidbevisen på en anvisad plats, om möjligt gör detta utomhus utanför entrén till kyrkan. Se till att vara så många kontrollanter det behövs för att minimera köbildning.
 4. Appen indikerar om Covidbeviset är godkänt och att personen är fullvaccinerad. Jämför personuppgifterna i appen med personens ID-handling.

Vid ej godkänt resultat kommer appen också ge en förklaring till varför. Exempel på anledning kan vara att covidbeviset är för gammalt eller att besökaren inte är fullvaccinerad.

Läs mer om appen och hur man använder den här:

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/verifieringslosning-for-vaccinationsbevis/arrangorer

Information om covid-19 på olika språk

Med anledning av pandemin och stundande högtider har SST och MSB bett samfundsledare att informera om covid-19.

Syftet är att nå så många som möjligt i Sverige – på olika språk – med budskap om vikten av att följa myndigheternas råd och rekommendationer. Hjälp gärna till och tipsa om filmerna. Företrädarna talar på följande språk: svenska, turkiska, arabiska, persiska, spanska, thai och mandarin.

Läger och hajker

När det gäller läger, hajker, sommargårdar och liknande behöver man titta på folkhälsomyndighetens rekommendationer samt de riktlinjer som finns i en kommun där man finns.

Medarbetare

Vi uppmuntrar all personal att vaccinera sig mot covid-19 då detta skyddar både den enskilde medarbetaren och andra.

Om du har luftvägssymtom eller förkylningssymtom, även om de bara är milda, ska du arbeta hemifrån. Du ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre för att anses vara smittfri. Om du är sjuk så att du inte kan arbeta ska du som vanligt sjukskriva dig. 

Hur ser vi på om medarbetare varit utomlands?

Rekommendationen är att arbeta hemifrån i två veckor efter hemkomst vid minsta symptom. Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar. Man ska också sjukanmäla sig och stanna hemma från jobbet. Även nära anhöriga ska vara uppmärksamma på sjukdomssymptom.

Vid resor görs en riskanalys

Generellt gäller att det ska genomföras en risk- och säkerhetsanalys före resor eller tjänstgöring i katastrof-, kris- eller konfliktdrabbat område. Detta är inget nytt utan har alltid varit obligatoriskt inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Ansvar ligger på närmaste chef.

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

För ytterligare information och frågor, kontakta kommunikationschef George Olvik via mail här george.olvik@equmeniakyrkan.se