Församlingsinformation med anledning av coronaviruset, covid-19

På den här sidan finner du information och tips till församlingen med anledning av coronaviruset, covid-19.

Då risknivån för allmän spridning är bedömd som hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingar tillsvidare.

Glöm heller inte bort de i församlingen som är äldre, sjuka och ensamma och som kanske har en extra oro. Ett kort telefonsamtal kan betyda mycket!

Var noga med att inte sprida felaktig information till din församling och andra du träffar utan se till att du säkerställer källan först.

Equmeniakyrkan uppdaterar fortlöpande aktuell information om coronaviruset och eventuella beslut krisgruppen tar här.

krisinformation.se får du en samlad bild med bekräftad myndighetsinformation om coronaviruset, reseinformation, vad du behöver göra och hur utbrottet hanteras.

Folkhälsomyndighetens webbplats har omfattande information om viruset, smittorisker,  hälsorekommendationer och informationsmaterial till både privatpersoner och vårdpersonal. 1177.se har information om när du behöver kontakta vården och om hur behandling går till.

Utrikesdepartementet ger information om reseavrådan och vad det innebär.

SST – Myndigheten för stöd till trossamfund ger information och rekommendationer för hantering av avlidna med bekräftad covid-19.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information om covid-19 och hur man kan skydda sig själv och andra på många olika språk.
Här finner du information om covid-19 på olika språk.

Film om vaccinering från SST – Myndigheten för stöd till trossamfund (dari)

Film om vaccinering från SST – Myndigheten för stöd till trossamfund (arabiska)

 • Det är viktigt att följa allmänna riktlinjer gällande hygien etc.
 • Erbjud hjälp och stöd såväl praktiskt som andligen.
 • Sänd gärna hälsningar via webben (läs mer om hur här på vår sida om live-sändning) men glöm inte av den personliga kontakten via telefon, brev eller mail.
 • Engagera gärna de i församlingen som är hemma så att de har meningsfulla uppgifter att göra.

Om man har samling i kyrkan:

 • Informera tydligt i entrén vad som gäller t ex gällande att inte hälsa i hand etc.
 • Sitt glest och markera gärna platser där man kan sitta.
 • Vid församlingssång, var extra noga med avstånd.
 • Erbjud handsprit

Riskbedömning av evenemang och sammankomster

Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett verktyg för arrangörer att göra en egen riskbedömning av ett evenemang eller sammankomst.

Läs mer om verktyget och riskbedömning här.

Varje församling avgör om man vill fira nattvard eller ej.

 • När nattvard firas rekommenderar vi att man avstår från att dricka vinet direkt ur bägaren utan istället doppar brödet i kalken. Var då noga med att inte doppa fingrarna i vinet. För att underlätta just detta rekommenderar vi användning av en grund kalk.
 • Ni kan också välja att ”bara” dela brödet med varandra. Här kan en kommentar om att dela nattvarden med bara bröd vara klok att ge utifrån tanken att det ändå är en ”full” nattvard.
 • Vi rekommenderar att inte baka eget nattvardsbröd under denna period – använd hellre oblater.
 • Särkalk kan verka mer hygieniskt men det finns en risk att fler då behöver hantera kalkarna, bl.a vid diskning. Särkalkar kan också vara svårt att hantera för människor med vissa funktionshinder.
 • Nattvardstjänarna och celebranten uppmanas särskilt till god handhygien i förberedandet av samt under nattvarden och det kan vara klokt att man ”spritar” händer offentligt och tydligt för att undvika oro.
 • Om man önskar avstå från att ta emot vinet så kan den som delar ut vinet ändå uttala orden ”Kristi blod för dig utgjutet”.

Begravning och den efterföljande minnesstunden är viktiga delar i sorgearbetet för anhöriga och vänner när en person gått bort. Trots coronatider är det viktigt att som kyrka kunna erbjuda detta på ett fint, värdigt men också smittsäkert sätt. Den efterföljande minnesstunden är en viktig del av begravningsakten.

300 personer kan närvara vid begravningen
Från 1 juli 2021 kan det inomhus vara 300 deltagare sittande på anvisade platser, lokalens storlek är fortsatt avgörande och det är inte tillåtet att ta in fler gäster än vad som lokalen är godkänd för. Avståndsregeln på minst 1,5 m råder fortfarande mellan sällskap.

På en utomhusbegravning kan man vara 600 deltagande utan anvisade platser.

Minnesstund
Minnesstunder är fortsatt en privat angelägenhet och således max 50 personer, det gäller även i lokaler som används för kommersiellt bruk. Detta gäller i grundtanken även om man har minnesstunden i hemmet eller utomhus. Har man minnesstund på en restaurang, så är det restaurangens regler som gäller…och här kan man då vara fler än 50 personer.

Tänk på att…
För att undvika risken för smitta är det viktigt att följa de allmänna råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gått ut med i samband med covid-19.  Så även om det kan kännas svårt, undvik fysisk kontakt som att till exempel att ta i hand eller kramas. Det är även viktigt att deltagarna håller ett avstånd på minst en meter mellan varandra både när de sitter ner eller rör sig i lokalen.

 • Uppmana de i församlingen som hanterar kyrkfika och annan servering att hålla extra noga handhygien.
 • Låt var och en ta sin kopp/sitt glas och ha diskkorgar framme där var och en sedan placerar den använda.
 • Ha gärna inplastade kakor etc typ Delicato eller liknande, allt för att markera att vi inte rör vid sådant som ska ätas.
 • Ha handskar för dem som sköter disk etc.
 • Ha bara pappershanddukar på toaletterna och inga ”vanliga” handdukar.

Fundera gärna en extra gång på hur ni, i er församling, gör serveringarna bäst för att minska smittspridning.

8 personer vid varje bord
Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. Är man fler än åtta i sällskapet är det fortfarande max 8 vid varje bord och minst 1 m avstånd mellan borden.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt generella rekommendationer för körverksamhet. Det är viktigt att betona att verksamheterna själva ansvarar för att aktiviteterna kan ske enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att man gör en lokal riskbedömning.

– Tidigare regleringen för körsång hävs från och med den 1 september 2021. Samma rekommendationer gäller nu för körsången, som för samhället i övrigt. Anledningen är att det allmänna vaccinationsläget är gott.

– Varje verksamhet ska göra en egen riskbedömning utefter den egna verksamhetens förutsättningar.

– 2 meters-regeln hävs från och med den 1 september 2021 för körverksamhet. Samma rekommendationer om avstånd gäller för körverksamhet som i samhället i övrigt.

– Max 300 personer i publiken om angivna sittplatser finns och att sällskap kan hålla avstånd. Deltagare/artister/korister är icke medräknade i detta antal.

– Det finns ingen lag som kan reglera huruvida en medlem som inte är vaccinerad får delta i verksamheten eller inte. Det betyder att körens medlemmar i laglig bemärkelse inte måste vara fullvaccinerade för att få delta i verksamheten.

Ha gärna kyrkan öppen för enskild bön och andakt men ha samma förhållningsregler som för gudstjänster och samlingar ovan. Människor behöver kyrkan särskilt i dessa tider.

Flera församlingar har börjat livesända och spela in allt från predikningar, betraktelser och korta andakter till hela bibelstudier och gudstjänster. Det är en bra service till de som inte har möjlighet att komma till kyrkan. Här har vi har samlat tips för att ni ska kunna komma igång med livesändningar.

Equmeniakyrkan gör också livesändningar med anledning av Coronaviruset, covid-19. Du kan se dem här.

Riksdagen har beslutat om en tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften. Reglerna om nedsättning träder i kraft den 6 april och innebär att alla arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.

Läs mer om arbetsgivardeklaration på Skatteverkets hemsida.

Församlingar i Equmeniakyrkan definieras organisationsmässigt som ideella föreningar. Det finns ingen associationsrättslig lag för ideella föreningar men stadgarna reglerar formalia. Om en församling väljer, eller tvingas, att frångå sina stadgar beroende på pandemin är det bara församlingen själv som kan ha synpunkter på det.

Former för årsmöten och församlingsmöten vållar en del huvudbry. Stadgarnas lydelse om tidpunkt för årsmöte och om hur man kan delta hör till det som under rådande omständigheter kan behöva frångås. Ett riktmärke i alla överväganden om att rätta stadgarna efter rådande verklighet är att medlemmarna fortsatt ges möjlighet till demokratiskt medbestämmande och inflytande.

Du kan läsa mer i detta dokument.

Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler, som privata fester, höjs till max 50 personer den 1 juli 2021. Läs mer om anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19.

Församlingens krisgrupp

Har församlingen en krisgrupp bör den aktiveras med regelbundna samlingar för att ge råd inför beslut i församlingen. Finns ingen krisgrupp kan en sådan med fördel tillskapas.

Material till församlingarna

Här finner du material som du kan ladda ner och skriva ut.