Hjärta för diakoni-23

22 november 2023 på Campus Bromma

Välkommen på en heldagskonferens om diakoni på Campus Bromma.

Dagen erbjuder intressanta föreläsningar, samtal och nätverkande med andra som har ett hjärta för diakoni.

Tillsammans vidgar vi våra perspektiv och lär av varandra i ett föränderligt samhälle med ständigt nya utmaningar.

Konferensen riktar sig till diakoner, pastorer, ungdomsledare och andra ideellt engagerade för diakonalt arbete i och utanför församlingen.

Arrangörer för Hjärta för diakoni

Equmeniakyrkan logga
Bromma-fhsk

Program

kl 9.00
Välkommen & morgonbön

kl 9.20
Samtal med Karin Wiborn, biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan, och Nicolina Holmgren, diakon, om ung diakoni och försoningstanken.

kl 10.00
Fika

kl 10.20
Försoningens väg,
se nedan

kl 12.20
Lunch & mingel

kl 13.30
Valbara seminarium, se nedan

kl 14.20
Fika

kl 14.40
Valbara seminarium, se nedan

kl 15.30
Försoning i mångfald – integritet och kärlek. Med Sofia Camnerin, generalsekreterare Sveriges kristna råd.

med reservation för ändringar

Försoningens väg

Försoningens väg är ett samtal om den själavårdande försoningsprocessen utifrån teologiska och diakonala perspektiv. Tankar om försoning varvas med konkreta erfarenheter från livsberättelser och bibelberättelser som används i arbetet med försoning framförallt i församlingsarbete.”

Ulrica Fritzon är präst, gestaltterapeut, arbetar som stiftsteolog i Skara stift och har skrivit en avhandling om försoning och existentiell skuld. Ulrica grundade den ideella förening ”Försoningsgruppen” som idag arbetar med försoning inom kriminalvård, med nyanlända flyktingar och reparativa praktiker i våldsutsatta områden.

Ebba Älverbrandt är diakon och arbetar i en Framtiden Bor Hos Oss-församling i Svenska kyrkan Malmö. Hon är utbildad i Write Your Self (en traumaorienterad skrivmetod), Reparativ rättvisa och NET (Narrative Exposure Therapy) och medarbetare i Försoningsgruppen.

Seminarium

Medverkande

Material att ladda ner

Kontakt och information 

För frågor om konferensen, kontakta: 

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Handläggare diakoni och samhälle

0704-86 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se