Bakgrund papper

Anmälan till Kyrkokonferensen 2020

Kyrkokonferensen är framflyttad till 18-20 september.

Mer information om anmälan kommer under juni månad.

Kontaktperson

Rebecka Hellqvist

Rebecka Hellqvist

Projektledare konferenser, administration pastorsrekrytering och ledningsstöd

08-580 031 76

rebecka.hellqvist@equmeniakyrkan.se