Kyrkokonferens -21

Anmälan

Välkommen att vara med på kyrkokonferensen

Alla kan vara med på årets digitala kyrkokonferens. Även du som inte är ombud kan logga in VoteIT och följa med i förhandlingarna och läsa diskussionerna.


Anmälan av ombud

Ombud ska anmälas av församlingens ordförande, eller annan behörig. Ett bekräftelsemail skickas sedan till ombudet. Det innehåller inloggningsuppgifter till VoteIT. Anmäl gärna ombud senast 7 september.

Vid digital kyrkokonferens sker fullmaktsgranskningen genom att ombuden anmäls till konferensen av församlingens ordförande eller annan behörig som garanterar att ombuden är demokratiskt valda. Ingen separat fullmakt behöver lämnas. Equmeniakyrkans personal kan kontakta församlingens ordförande vid frågor om anmälda ombud.

Varje ombud måste ha en unik e-postadress. Kontrollera gärna en extra gång att adressen stämmer.

Varje församling (oavsett antal medlemmar) har rätt att skicka 2 ombud. Har församlingen 200 medlemmar får man skicka 3 ombud. För varje 100:e medlem får församlingen skicka ett ombud till. 300 medlemmar 4 ombud, 400 medlemmar 5 ombud och så vidare. En församling med fler än 900 medlemmar får dock inte skicka fler än 10 ombud.

Kyrko21 ombud ikon

Jag är ombud

Ombuden utses av församlingen och anmäls av ordförande eller annan behörig.

Kyrko21 deltagare ikon

Jag är deltagare

Du som inte är ombud är ändå varmt välkommen till konferensen för att läsa och följa med i förhandlingarna, diskussionerna och omröstningar. Det görs genom en enkel registrering i VoteIT.

Kyrko21 mötesskola ikon

Mötesskolan

Mötesskolan är öppen för alla deltagare och ombud och du hittar den i VoteIT.

Anmälan av ombud

  • Ombud anmäls av församlingens ordförande eller annan behörig.
  • En ny anmälan ska göras för varje ombud. För information om hur många ombud som kan anmälas finns ovan.
  • Varje ombud behöver ha en unik e-postadress för att kunna skapa ett konto i VoteIT.
  • Den som anmäler ombud och de som anmäls får en bekräftelse med information via mail till den e-postadress som uppges.
  • Om bekräftelsemail uteblir kan det ha hamnat i skräpkorgen. Kontakta kyrkokonferens@equmeniakyrkan.se om ingen bekräftelse kommer fram alls.