Kyrkokonferensen är också ett viktigt tillfälle för oss att mötas till gudstjänst. I samband med årets kyrkokonferensen webbsänds två gudstjänster live med ordinations-, avskiljning- och förbönsakter. Planera in så att ni som församling tillsammans, eller du själv, kan följa dessa gudstjänster.

Söndag den 20 september kl. 11.00
ordinationsgudstjänst – livesänd

På ordinationsgudstjänsten predikar Lasse Svensson. Eftersom inte ordinanderna och de pastorer som välkomnas från andra samfund kan mötas i Stockholm (pga av att vi behöver vara färre än 50 personer) så kommer dessa att mötas regionvis tillsammans med regional kyrkoledare och några anhöriga. I huvudgudstjänsten leder kyrkoledaren akterna som följs av dem som samlas regionalt. Här avger ordinander sina löften inför regional kyrkoledare som också ber för dem där på plats när dessa moment kommer.

Söndagen den 27 september kl. 11.00
gudstjänst med avskiljning- och förbönsakter – livesänd

På gudstjänsten predikar Sofia Camnerin. I denna gudstjänst avskiljs biträdande kyrkoledare och regional kyrkoledare i Öst samt missionär, vilka finns på plats i huvudgudstjänsten. De som har internationella uppdrag eller skall ut i vägledningsåret samlas lokalt i sin församling, eller motsvarande, och följer gudstjänsten därifrån tillsammans med pastor och/eller andra företrädare i församlingen som är med i förbönen för dem när det momentet kommer.

Hela Equmeniakyrkan uppmuntras att delta i dessa gudstjänster via webben så att vi ännu fler än vanligt kan omsluta de som går in i olika uppdrag och tjänster i förbön och omtanke.