Kyrkokonferens -21

Hälsningar

På den här sidan har vi samlat hälsningar och material från organisationer som vi har nära anknytning till i Equmeniakyrkan. Längre ner på sidan finner du också hälsningar till församlingarna i Equmeniakyrkan från andra samfund i Sverige.

Equmenia

Equmenia är vårt barn- och ungdomsarbete. Equmenia består av cirka 350 lokala föreningar med runt 15000 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och tonårsgrupper.

Diakonia

Equmeniakyrkan är en av Diakonias huvudmän. Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Enskilda Högskolan Stockholm

Equmeniakyrkan är huvudman för Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). Sedan 2018 är detta det nya övergripande namnet för utbildningarna i teologi och mänskliga rättigheter.

Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund och tätt knutet till Equmeniakyrkan. Bilda erbjuder folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. Genom dem får människor med olika bakgrund möjlighet att mötas, skapa fritt och utvecklas.

Södra Vätterbygdens folkhögskola

Equmeniakyrkan är huvudman för fem folkhögskolor över hela landet. Arbetet vid folkhögskolorna sker såväl genom allmänna kompetenshöjande utbildningar som special- och yrkesutbildningar. Nedan finns ett axplock från våra folkhögskolor.

Sveriges kristna råd (SKR)

Equmeniakyrkan är en av 26 medlemskyrkor i Sveriges kristna råd. SKR är en viktig och samlad kraft i opinionsbildning i Sverige bland kristna samfund.

Hela Människan

Equmeniakyrkan är en av flera huvudmän för Hela Människan. Hela Människan består av ett 60-tal föreningar som driver socialt arbete på kristen grund, från Skåne i syd till Norrbotten i norr. Arbetets målgrupp är människor i utsatta livssituationer.

Hälsningar från andra samfund