På den här sidan har vi samlat hälsningar och material från organisationer som vi har nära anknytning till i Equmeniakyrkan och som vanligtvis hade varit med i vår konferens på ett eller annat sätt om vi mötts fysiskt. Längre ner på sidan finner du också hälsningar till församlingarna i Equmeniakyrkan från andra samfund i Sverige.

Equmenia

Equmenia är vårt barn- och ungdomsarbete. Equmenia består av cirka 350 lokala föreningar med runt 15 000 medlemmar över hela Sverige. Varje vecka träffas ledare, barn och ungdomar i en mängd olika aktiviteter som innebandyträningar, scoutkvällar och tonårsgrupper.

Diakonia

Equmeniakyrkan är en av Diakonias huvudmän. Diakonia är en biståndsorganisation som bärs av kristna värderingar och arbetar tillsammans med lokala samarbetsorganisationer för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen.

Studieförbundet Bilda

Bilda skickar en hälsning från förbundsrektor och förbundsordförande. De har även på sin sida samlat mycket bra material som är till för folkbildningen ute i församlingarna.

Enskilda Högskolan Stockholm

Equmeniakyrkan är huvudman för Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). Sedan 2018 är detta det nya övergripande namnet för utbildningarna i teologi och mänskliga rättigheter.

Folkhögskolorna

Equmeniakyrkan är huvudman för fem folkhögskolor över hela landet. Arbetet vid folkhögskolorna sker såväl genom allmänna kompetenshöjande utbildningar som special- och yrkesutbildningar. Nedan finns ett axplock från våra folkhögskolor.

Hälsningar från andra samfund