På den här sidan hittar du handlingar till Kyrkokonferensen 2020. De läggs upp fortlöpande. Fullständig föredragningslista finns tillgänglig senast en månad innan konferensens start.

Alla punkter i föredragningslistan består av tre sessioner; informations-, övervägande- och beslutssessioner. Så fort ombuden loggar in i VoteIT är informationssessionen igång och alla handlingar, föredragningar och underlag finns att gå igenom. Övervägande- och beslutssessionerna öppnar vid olika tidpunkter, se schemat.

Observera att olika punkter i föredragningslistan har olika långa övervägande- och beslutssessioner.

Fullständiga handlingar kommer att finns tillgängliga på hemsidan en månad före Kyrkokonferensen samt att handlingarna kommer att finnas i VoteIT, tillsammans med inspelade föredragningar som man kan se.

Handlingar

Motioner och kyrkostyrelsens yttranden

Videoklipp om motioner och handlingar

Samtal inför Kyrkokonferensen