Alla skriftliga handlingar inför konferensen, förutom verksamhetsberättelse och årsredovisning, finns samlat i VoteIT samt på denna sida. Filmerna sammanfattar handlingarna och kan ses som ett komplement till föredragningslistan.

Observera att olika punkter i föredragningslistan har olika långa övervägande- och beslutssessioner. Vilken punkt som behandlas när hittar du på sidan program och i VoteIT. Observera att kyrkostyrelsen föreslår att lägga till punkt 35 Avskiljning av missionär till föredragningslistan.

Handlingar

Motioner och kyrkostyrelsens yttranden

Videoklipp om motioner och handlingar

Samtal inför Kyrkokonferensen