Kyrkokonferens -21

Handlingar

Föredragningslistan ligger till grund för konferensens program och eftersom konferensen pågår under flera dagar kommer de olika punkterna i föredragningslistan behandlas några åt gången. Kompletta handlingar kommer att finnas i VoteIT senast den 19 augusti 2021. Motioner, kyrkostyrelsens yttrande på motioner, föredragningslista och kompletterande filmer kommer att publiceras på den här sidan allt eftersom.

Motioner

Till Kyrkokonferensen har det inkommit åtta motioner. Här nedan kan du läsa motionerna i sin helhet.