Mötesplatser inför kyrkokonferensen anordnas för våra olika regioner. Vid de tillfällena finns det möjlighet att möta representanter från nationella kansliet, kyrkostyrelsen och regional personal. Alla mötesplatser hålls digitalt.

Eftersom det är begränsade möjligheter att mötas fysiskt genomförs alla samlingar digitalt, via programmet Zoom. När du anmäler dig får du en länk till Zoom.

Under samlingarna kommer vi bland annat samtala om de inkomna motionerna, kyrkosynsfrågorna, budget, verksamhetsplan, kyrkoledarval med mera. Vi kommer även att gå genom hur en digital kyrkokonferens fungerar.

Du möter representanter från nationella kansliet, kyrkostyrelsen och regional personal som finns med i samtalet och kan svara på frågor.

Församlingsstyrelser, ombud och andra intresserade är varmt välkomna.

Datum, region och tid

Samtliga mötesplatser börjar kl. 18.30 men anslut gärna till zoom-mötet några minuter innan så du är redo. Självklart kan du välja att delta annat datum, än det som är föreslaget för just din region, om det passar bättre för dig.

18/8TisdagRegion Öst
20/8TorsdagRegion Stockholm
24/8MåndagRegion Svealand
25/8TisdagRegion Väst
26/8OnsdagRegion Mitt
27/8TorsdagRegion Nord och Syd

Kontaktperson för mötesplatserna

Klas Johansson, chef lednings- och verksamhetsstöd

Klas Johansson

Chef för lednings- och verksamhetsstöd

070-317 43 58

klas.johansson@equmeniakyrkan.se