Ombud diskuterar vid Kyrkokonferensen

För dig som är ombud

På den här sidan hittar du material och information för dig som är ombud vid kyrkokonferensen.

Ombud

Varje församling (oavsett antal medlemmar) har rätt att skicka 2 ombud.
Har församlingen 100 medlemmar får man skicka 3 ombud.
För varje 100:e medlem får församlingen skicka ett ombud till.
200 medlemmar 4 ombud, 300 medlemmar 5 ombud och så vidare.

Ombudet ska ha med en fullmakt från sin församling. Den ska vara underskriven av ordförande eller föreståndare i församlingen.

Introduktion för ombud

I kyrkokonferensen använder vi oss av konsensusmetoder för beslutsfattande. Konferensen kommer att inledas med en genomgång av former för förhandlingarna, för att alla ska kunna känna sig trygga med hur det går till. Det går att se filmer och läsa mer om metoderna på hemsidan: www.equmeniakyrkan.se/konsensus.

En sammanfattande översikt finns också tryckt längst bak i föredragningslistan.

Metodstöd

Som hjälp och stöd för dig som ombud kommer en metodstödjare att väljas när kyrkokonferensens förhandlingar har inletts på torsdagen. Efter det kan du skicka dina frågor med sms till 076-505 31 60. Det kan vara en fråga om vad som just hände i förhandlingarna, en önskan om ett förtydligande eller något annat som du vill fråga om eller framföra till presidiet. Om det är möjligt kommer din fråga att besvaras direkt under förhandlingspasset. Annars återkommer metodstödjaren vid ett senare tillfälle. Välkommen med din fråga!

Prata med presidiet?

Undrar du hur något har gått till eller varför beslutet blev som det blev? Har du frågor kring något som har skett i förhandlingarna eller är nyfiken på hur en fråga kommer att behandlas? Har du synpunkter på presidiets arbete? Tio minuter före och tio minuter efter varje förhandlingspass finns någon från presidiet tillgänglig vid podiet för frågor och synpunkter. Välkommen!