Kyrkokonferensen kommer att pågå under längre tid än tidigare planerat, närmare bestämt 18 – 27 september. Som ombud innebär det att man kommer behöva vara uppkopplad i systemet någon eller några gånger per dag. Detta betyder inte att man behöver sitta framför datorn hela tiden, utan man loggar in vid några tillfällen under dagen för att skriva inlägg och/eller rösta.

Föredragningslistan ligger som grund för konferensen och utifrån den sätts ett program när övervägande- och beslutssessioner sker i konferensen. Det är viktigt att som ombud vara uppmärksam på när beslutssessionerna avslutas.

Preliminär tidsplan och planering

Kyrkokonferensen kommer inledas med formalia och att föregående år läggs till handlingarna, som vanligt. Besluten om ordination och  beslut i kyrkoledarval förväntas komma därefter. Sedan tar vi oss vidare genom föredragningslistan med motioner, kyrkosynsfrågor, resterande val och övrigt tills vi har hanterat alla punkter. På lördagskvällen den 26 september räknar vi med att avsluta mötet.

Tidsplanen och programmet för Kyrkokonferensen kommer att publiceras närmare konferensen.

Flödesschema över kyrkokonferensen