Program

Program för Kyrkokonferensen i Malmö 21-23 maj 2020

Onsdag 20 maj

EQ-Meds årsmöte (ingår inte i ordinarie konferensprogram)
Evanglisternas kväll (ingår inte i ordinarie konferensprogram)
Tid och plats kommer senare.

Torsdag 21 maj

08.00-10.00Incheckning och fika
10.00-10.45Inledningsgudstjänst
11.00-12.00Förhandlingar
12.00-13.30Lunch
13.30-14.45Storseminarium
14.30-15.30Fika finns att hämta
15.15-17.00Förhandlingar
17.00-18.30Middag
19.00-20.30Gudstjänst. Förbön för internationella missionsarbetare
21.00-Kvällsprogram i olika lokaler

Fredag 22 maj

09.00-09.45Morgonbön
10.00-12.00Samtalstorg
12.00-13.30Lunch
13.30-14.45Seminarier för alla
14.30-15.30Fika finns att hämta
15.15-17.00Förhandlingar
17.00-18.30Middag
19.00-20.30Nattvardsgudstjänst. Förbön Vägledningsåret
21.00-Kvällsprogram i olika lokaler

Lördag 23 maj

09.00-09.45Morgonbön
09.45-12.00Förhandlingar
10.00-11.00Fika finns att hämta
12.00-13-30Lunch
13.30-17.00Förhandlingar
13.30-14.45Seminarier för de som inte är ombud
14.30-15.30Fika finns att hämta
17.00-18.30Middag
19.00-20.30Gudstjänst med ordination
21.00-Kvällsprogram i olika lokaler

Söndag 24 maj

10.00-13.00Gudstjänster i församlingar i Region Syd (cirkatid)

Kontaktperson

Rebecka Hellqvist

Rebecka Hellqvist

Projektledare konferenser, administration pastorsrekrytering och ledningsstöd

08-580 031 76

rebecka.hellqvist@equmeniakyrkan.se