Gudstjänst morgonbön

På kyrkokonferensen firar vi gudstjänst tillsammans. Här kommer det finnas mer information. Planeringen av konferensen pågår.