Kyrkokonferens -21

VoteIT & FAQ

VoteIT är ett system för digitala konferenser utvecklat i Sverige enligt svensk föreningstradition och för att följa svenska lagar. Systemet har använts i tio år och är väl beprövat. Vår kyrkokonferens är textbaserad, det innebär att samtal, diskussioner, yrkanden och omröstningar sker genom att ombud och deltagare med yttranderätt skriver texter och kommentarer i VoteIT.

Konferensen genomförs i ett textbaserat system, där man inte är beroende av att alla ombud är inne exakt samtidigt. Diskussioner kan föras över längre tid och när ett beslut ska fattas kommer ombuden att ha flera timmar på sig att lägga sin röst.

Konferensens öppnande, avslutande och valda delar kommer livesändas i systemet och på andra plattformar, och kommer också att kunna ses i efterhand. Alla informations- övervägande- och beslutssessioner sker genom att ombud läser, ser förinspelade föredragningar, samtalar, lägger förslag och röstar i VoteIT. Allt görs hemifrån framför en egen dator, surfplatta eller smartphone. Deltagare som inte är ombud kommer också att kunna följa alla sessioner i VoteIT.

Flödesschema över kyrkokonferensen

kyrko21 beslutsprocess

Frågor och svar

Alla motioner kommer att behandlas som på en vanlig konferens. Motionerna går att läsa i sin helhet inför konferensen här på hemsidan och i föredragningslistan. Till varje motion finns kyrkostyrelsens yttrande. I VoteIT finner ombud och deltagare all information om motionerna vid respektive punkt i föredragningslistan.

Under övervägandesessionerna kan ombuden diskutera i text samt lägga förslag.

Alla val kommer att ske i flera steg, med informationssession, övervägandesession och beslutssession. De förslag som är lagda av antingen valberedningen eller kyrkostyrelsen finns redovisade i föredragningslistan. Om det finns andra förslag läggs de i mötet. I VoteIT sker alla val genom sluten omröstning.

Om du har frågor gällande innehållet i konferenshandlingar så ställer du din fråga direkt i VoteIT under handlingen/punkten i föredragningslistan under övervägandesessionen.

Vill du ställa frågor innan mötet har börjat, kontakta Victoria Gejrot.

VoteIT är byggt för att vara tillgängligt även för människor med liten datorvana. Det kommer att finnas teknisk support att få både före och under konferensen. Om man har vana av föreningsdemokrati och förstår hur ett årsmöte går till, så säger erfarenheten att man klarar det bra även i denna form.

VoteIT fungerar enligt SRF, Synskadades riksförbund, med skärmuppläsare. SRF har användartestat systemet. VoteIT garanterar inte att det fungerar för alla funktioner.

Equmeniakyrkan håller sig till de lagar och regler som gäller kring personuppgiftshantering. Genom att registrera sig på Equmeniakyrkans VoteIT ger man samtycke till att ens användaruppgifter och aktiviteter sparas samt att de kommer vara synliga för ombud och deltagare under och efter mötet. Alla omröstningar sker med sluten omröstning där det inte går att koppla röst till användare.

Det finns en ”Mötesskola” upplagd som man kan öva i. Där kan man rösta i olika frågor, skriva förslag och diskutera. Det finns även en instruktionsfilm som förklarar hur allt går till.

Stadgarna säger ingenting om formen för kyrkokonferensen. Det vi behöver ta hänsyn till i § 6 är vad som räknas som ett ”närvarande ombud”. Utgångspunkten här är att anse ombud som är anmälda i VoteIT som närvarande ombud. Dessa kommer att ges yttrande- och förslagsrätt, precis som stadgarna föreskriver.

Processen fram till beslut kommer att vara likartad, med informationssession, övervägandesession och beslutssession.

Beslutssessionen inleds när övervägandesessionen är avslutad och stängd. Beslutssessionerna kommer att pågå under längre tid, upp till 24 timmar. Under hela den perioden kan du som ombud logga in och avge sin röst. Schema för när de olika beslutssessionerna är öppna finns i VoteIT.

Nej, om du tidigare har registrerat dig på equmeniakyrkan.voteit.se behöver du inte registrera dig igen. Då kan du använda samma inloggningsuppgifter som du använt tidigare i VoteIT. Har du glömt ditt lösenord kan du återställa det här. Tänk på att du måste ange samma e-postadress när du återställer lösenordet som när du registrerade din profil i VoteIT.