Musikkonferensen - temabakgrund

Körspåret

Körspåret – Sånger som bär

Equmeniakyrkans Sångarförbund upprepar förra årets succé med ett körspår under Musikkonferensen!

Rösten finns med oss helt naturligt från den dag vi föds och sångrösten är det instrument vi alla har tillgång till genom hela livet. Med våra röster och sånger kan vi uttrycka glädje, förtvivlan, tvivel, förvissning, innerlighet, ilska ja alla de känslor vi har inom oss. Rösten och sången är kraftfulla instrument som enar och bär oss i livets alla skiften.

I årets körspår lägger vi fokus på ”Sånger som bär”. Olika kompositörer och arrangörer bidrar vilket ger oss bredd i både ord och ton. Marie Rindborg, Carin Åkesson och Martin Åsander lotsar oss genom materialet. Under söndagens gudstjänst framför vi några av sångerna tillsammans med Missionskyrkans Kapell från Linköping som leds av Jacob Wessbo. Var med du också! Varmt välkommen med Din röst och Din person i körspåret!

Schema

Lördag

Incheck och kaffe (Missionskyrkan)

10.00-10.45 Gemensam inledning

11.00-12 00 Körpass 1 (Johanneskyrkan)

12.15 Lunch

13.10 Körpass 2 (Johanneskyrkan)

14.00-15.00 Körpass med deltagare från övriga konferensen (JK)

15.15-16.15 Valbart seminarium

16.15-16.45 Fika (Missionskyrkan)

16.45-17.30 Brittas Vardagsrum – När benen inte bär.
Britta Hermansson samtalar med Jacob Wessbo, organist och församlingsmusiker,  om musikens villkor före och efter en cykelolycka.

ev stannar körspåret i kyrksalen en halvtimma och gör ett sista genomdrag för dagen.

Middag på stan

19.30 Kvällsmöte – André Jakobsson, Jeanette Alfredsson, Victor Bodell m.fl.

Öppet café och konsert med Jeremia

Söndag

09.00 Körövning

11.00 Sändningsgudstjänst – Britta Hermansson, körspåret och Missionskyrkans kapell

Är du medlem?

Sångarförbundet består av såväl grupper som enskilda medlemmar, som är verksamma inom musiklivet i församlingar tillhörande Equmeniakyrkan eller övriga som vill vara stödjande medlemmar. Medlem är deltagare i grupper för vilka aktuell församling har betalat medlemsavgift samt stödjande medlem som har betalat medlemsavgift.
Läs mer på Sångarförbundets webbsida.