Musikkonferensen - temabakgrund

Program

Musikkonferensen blir i år en innehållsrik dag med storseminarier, flera valbara seminarier samt gudstjänster och andra samlingar.


9.30–10.00 Studion i Zoom
Här möts vi, chattar, får information om dagen med mera. I studion finns vi på plats hela dagen och kan hjälpa till och svara på frågor. 

10.00–10.45 Välkommen till musikkonferensen!
Inledning från Region Nord med André Jacobsson, regional kyrkoledare tillsammans med sångare och musiker.

10.45–11.00 Paus
Studion är öppen.

11.00–12.15 Storseminarium
7 myter om lovsång – och vad Bibeln egentligen säger med David Davage.


12.15–13.30 Lunchpaus
Fyll på magen, ta en promenad och var gärna med på våra övriga lunchaktiviteter.


13.30–14.30 Storseminarium
Gudstjänst för världens liv med Peter Halldorf. Musik av Jacob Wessbo med flera.

14.30–14.45 Paus
Studion är öppen.

14.45–15.45  Valbara seminarier, pass 1

  • Håll rösten vid liv: röstövningar på kammaren för körsångare – Kersti E Smårs
  • Gudstjänsten i en ny tid – Robert Eriksson och Ulrika Henkelman 
  • Sångens kraft i gudstjänsten i GT och NT – Peter Sandwall 
  • Barns rätt till sorg: Randiga sånger för barn och unga – Inga-Lill Sjönneby och Gudrun Rosén
  • Att skriva låtar – Terese Fredenwall

15.45–16.15 Fikapaus
Studion är öppen.

16.15–17.15  Valbara seminarier, pass 2

  • Lyssna uppåt, lyssna utåt: Att leda lovsång – Jeanette Alfredsson 
  • Kören som växtplats – Jonas Engström  
  • Sången och musikens funktion i gudstjänsten – Jens Marklund 
  • Det doftar av himmel – Att sjunga med barn och unga – Marie Rindborg
  • Att arrangera musik för din hemförsamling – Martin Åsander

17.15–17.30 Paus
Studion är öppen.

17.45–ca.19.00 Avslutningsgudstjänst från Hönö missionsförsamling.
Denna gudstjänst sänds på Zoom och på YouTube. Medverkan av Britta Hermansson,  Jeanette Alfredsson med flera.