Musikkonferensen - temabakgrund

Seminarier

Under konferensen får du möjlighet att välja att vara med på två olika seminarier under eftermiddagen.


Seminariepass 1

Håll rösten vid liv: röstövningar på kammaren för körsångare

Kersti Esselwall-Smårs

Hur håller jag rösten igång när kören är pausad och  tillfällen för sång är begränsade? För att ge instrumentet ett långt liv behöver vi vårda  rösten väl och aktivt underhålla träningen. I detta  seminarium ger Kersti Esselwall-Smårs handfasta tips  om hur du kan tänka och göra hemma på kammaren  för att hålla rösten i trim och modet uppe. 

Gudstjänst i en ny tid

Robert Eriksson & Ulrika Henkelman

Hur firar vi en gudstjänst i en ny tid för alla åldrar som blir till ett möte mellan Gud och människor? Robert Eriksson och Ulrika Henkelman delar de senaste årens erfarenheter av gudstjänstutveckling i Betlehemskyrkan. Under pandemi-året 2020 var Betlehemskyrkan tidiga att bli ”kyrka på nätet” och de erfarenheterna har förändrat mycket för dem. Vidare engagerade de hela församlingens musik- och körliv i en skivinspelning med fokus att göra psalmskatten aktuell i en ny tid.   

Sångens kraft i gudstjänsten i GT och NT

Peter Sandwall

Din sång är livsviktig för dig själv, för alla människor i din närhet och för Gud. En enorm sprängkraft i Guds rike. Därför har Gud lagt Den Nya Sången i våra hjärtan. Gud sjunger, skapelsen sjunger, Jesus sjunger, Paulus sjunger, kyrkan sjunger – det är Kristussången som ger liv! Vad har vi missat som de första kristna visste? Vi hämtar viktig kunskap och inspiration från den himmelska gudstjänsten, från gudstjänsten i tabernakel och tempel, synagogan och kyrkan.  

Barns rätt till sorg – randiga sånger för barn & unga

Inga-Lill Sjönneby & Gudrun Rosén

Man brukar säga att barns sorg är randig. Ett barn orkar bara vara i sorgen en kort stund åt gången, de går in och ur med tvära kast. Vi vuxna kan uppleva det smärtsamt och svårt att prata om sorg och saknad med barn men då kan sången vara ett sätt att närma sig dessa frågor. Barn har rätt till alla sina känslor men om vi vuxna inte ger ett språk för det, överger vi barnen och de blir utelämnade i sin hantering av de svåra känslorna.

Detta kommer vi att prata mer om i seminariet men framför allt ska vi presentera användbara sånger från häftet ”Om jag glömmer dina händer” (Wessmans förlag). Sångerna har flera användningsområden, som tex:

  • Till barnkören eller samlingar med skolbarn runt Allhelgonahelgen
  • Till andra barn- och ungdomsgrupper inom församlingen (tonår, konfirmation, scout, SSK). Kanske i samband med en sorglig situation som påverkar gruppen och kräver verktyg.
  • Till en begravning där man aktivt vill inkludera barn.

Under seminariet kommer vi att sjunga för och med deltagarna. Vi delar med oss av pedagogiska tips och även reflektioner kring barns sorgeprocesser.

Att skriva låtar

Terese Fredenwall

I detta seminarium kommer vi att samtala om hantverket kring låtskrivning och hur kreativa processer ser ut. Vi kommer att titta på konkreta tips och ideér hur du kan hitta din röst och komma igång eller komma vidare i ditt musikaliska skapande. Som låtskrivare har Terese Fredenwall arbetat med artister som Jenny Berggren, Danny Saucedo och Jonah Nilsson (Dirty Loops). Hon har släppt fem soloalbum på eget bolag och studerar just nu sista terminen på musikhögskolan i Malmö där hon läser musiklärarprogrammet med fördjupning inom låtskrivning och musikproduktion.


Seminariepass 2

Jeanette Alfredsson

Lyssna uppåt, Lyssna utåt: Att leda lovsång

Jeanette kommer att prata om vad det handlar det om att leda lovsång i gudstjänsten. Vad behöver man tänka på och hur förbereder man sig på bästa sätt? Praktiska tips och erfarenheter delas med ett andligt, socialt och musikaliskt perspektiv.

Kören som växtplats

Jonas Engström

Sångens och musikens betydelse i våra egna liv och i våra församlingar kan i princip inte överskattas. Sångerna vi sjunger formar till stor del vår tro och veckans körövning engagerar både musikaliskt, socialt och andligt. Församlingskören – diakoni, mission, undervisning eller gudstjänst? Varje vecka samlas hundratusentals sångare till övning och gemenskap i kyrkor runtom i Sverige. Om vi ser kören som en av församlingens växtplatser och inte i första hand en väg till, eller övning inför något annat – hur påverkar det oss om sångare, körledare och pastorer? Med detta som utgångspunkt vill vi bjuda in till ett samtal om tro, musik, delaktighet, ledarskap och samspel.

Sången och musikens funktion i gudstjänsten

Jens Marklund

Jens kommer att leda ett interaktivt seminarium utifrån sin kandidatuppsats i praktisk teologi om sången och musikens funktion i gudstjänsten. Det blir ett samtal om teologi, tradition, kultur och uttryck. 

Det doftar av himmel – Att sjunga med barn och unga

Marie Rindborg

Hur kan vi skapa en lustfylld körövning som fångar barn och ungas intresse? Vilket språk använder vi? Hur kan vi tänka kring valet av repertoar? Marie Rindborg har mångårig erfarenhet av att leda både barn och vuxenkörer och hon kommer under detta seminarium att dela med sig av sin rika erfarenhet från barn och ungdomsarbete i församling. Du kommer att få del av hennes metodiska tips och pedagogiska knep. Hon kommer att prata om hur man på bästa sätt kan skapa ett flöde under övningen, med en bra början och ett tydligt slut, samtidigt som man alltid jobbar med fokus.  Du kommer att få instuderingstips och pedagogiska verktyg som kan användas av körledare oavsett vilken ålder.

Att arrangera musik för din hemförsamling

Martin Åsander 

Våra församlingars musikliv består av allt från amatörer och nybörjare till professionella musiker med hög konstnärlig utbildning. Unga och gamla i en salig blandning. Martin Åsander kommer att ge konkreta tips och exempel på hur du som leder musik i din hemförsamling kan arrangera repertoar för alla åldrar och på olika nivå så att man kan spela och sjunga tillsammans oavsett  musikalisk nivå. Martin kommer också att ge konkreta tips på du på ett enkelt sätt kan involvera olika instrument eller bearbeta psalmer och gemensamma sånger för att skapa något nytt i gudstjänster och konserter. Detta seminarium passar dig som jobbar med vuxenkör, barnkör, lovsångsteam, programsättning eller som själv kompar musik i gudstjänster och konserter.