Musikkonferensen - temabakgrund

Seminarier

Du som väljer Allmänna spåret får ta del av två storseminarier med Peter Halldorf och Charlotte Höglund som talare. Båda uppskattade och väl anlitade pastorer som brinner för att skapa rum för olika uttryck i gudstjänsten. Under eftermiddagen finns två tillfällen där du får välja mellan flera seminarier av olika karaktär. En skatt att välja bland!

Du som väljer Körspåret väljer ett valbart seminarium att gå på.

Storseminarie: Gudstjänst för världens liv

Peter Halldorf

– ”Så som vi firar gudstjänst, så tror vi”, sa man i den tidiga kyrkan. Därför är
söndagens gudstjänst, där sången stiger mot himlen och nattvarden firas, den
händelse som konstituerar kyrkan. Här överskrids tid och rum, himmel och
jord möts, skapelsens element för Guds talan.

Storseminarie: Du räcker!

Charlotte Höglund

Tänk så fantastiskt att få arbeta med musik i kyrkan!
Tänk så svårt att arbeta med musik i kyrkan!

Vi reflekterar tillsammans kring hur vi kan gå in med ny glädje och ny inspiration i kyrkans musikliv. Du räcker!

Seminariepass 1

(Allmänna spåret)

Skapa med sång – Anna Eriksson
Lovsångens grunder – Gabriel Hagenfors
Sånger som bär – Sjung med körspåret!
Att ta sig an orgeln som pianist – Jacob Wessbo
Sången och musikens funktion i gudstjänsten – Jens Marklund
Kören som växtplats – Jonas Engström
Himmelen är nära när vi sjunger – Kerstin Andeby
Sångens kraft i gudstjänsten i GT och NT – Peter Sandvall
Musik som ett verktyg att tjäna människor – Terese Fredenwall
Svenska med Sång – Jan Mattsson
Musikverksamhet för unga – Ulrik Lundquist

Seminariepass 2

(Allmänna spåret + Körspåret)

Skapa med sång – Anna Eriksson
Att leda och ledas – Gabriel Hagenfors 2
Att leda alla kan sjunga kör – Hanna Ekstedt
Att ta sig an orgeln som pianist – Jacob Wessbo
Sången och musikens funktion i gudstjänsten – Jens Marklund
Kören som växtplats – Jonas Engström
Att arrangera musik för sin församling – Martin Åsander
Himmelen är nära när vi sjunger – Kerstin Andeby
S ångens kraft i gudstjänsten i GT och NT – Peter Sandwall
Musik som ett verktyg att tjäna människor – Terese Fredenwall
Svenska med Sång – Jan Mattsson
Musikverksamhet för unga – Ulrik Lundquist

Valbara seminarier

Musikverksamhet för unga!

Ulrik Lundquist

Vad krävs för att starta musikverksamhet för unga?
Hur skapar vi intresse för sång och musik och barnen?
Några erfarenheter från 20 års arbete med brassverksamhet för barn och ungdomar i Borbygdens Missionsförsamling.

Lovsångens grunder

Gabriel Hagenfors

Lovsångens grunder passar både ungdomar och vuxna och här kommer du få med dig många praktiska tips och idéer på hur du kan leda lovsång själv eller med ett team. Vi kommer ta det från början och titta på vad bibeln säger om lovsång och sen prata om hur vi på bästa sätt kan förbereda oss inför att leda lovsång. Vi kommer bland annat beröra ämnen som låtval, rep och hur man kan starta ett lovsångsteam.

Lovsång: Att leda och ledas

Gabriel Hagenfors

Detta seminarium passar både ungdomar och vuxna och handlar om att leda lovsång i praktiken. Vi kommer röra vid följande frågor: Hur leder jag mina sångare och musiker live? Hur leder jag mig själv? och hur kan jag vara ledd av Guds Ande?

Musik som ett verktyg att tjäna människor 

Terese Fredenwall

Detta seminarium handlar om låtskrivning och musik som ett verktyg att tjäna människor både innanför och utanför kyrkans väggar. Det handlar om hur sånger kan få bli en röst för dem som annars inte hörs. Tillsammans funderar vi över de moderna klagovisorna, lovsångerna, psalmerna och de berättande sångernas plats i kyrkan. Hur kan vi som musiker och låtskrivare skapa rum som har högt i tak och låga trösklar för den som vill närma sig Gud?

Sångens kraft i gudstjänsten i GT och NT

Peter Sandwall

Din sång är livsviktig för dig själv, för alla människor i din närhet och för Gud. En enorm sprängkraft i Guds rike. Därför har Gud lagt Den Nya Sången i våra hjärtan.

Gud sjunger, skapelsen sjunger, Jesus sjunger, Paulus sjunger, kyrkan sjunger – det är Kristussången som ger liv!

Vad har vi missat som de första kristna visste?
Vi hämtar viktig kunskap och inspiration från den himmelska gudstjänsten, från gudstjänsten i tabernakel och tempel, synagogan och kyrkan.

Att ta sig an orgeln som pianist

Jacob Wessbo

Seminariet syftar till att få fler att våga ta sig an orgeln. Det riktar sig först och främst till dig som har lite färdigheter i pianospel, men som inte gett dig på orgelspelet ännu. Vi kommer gå igenom hur en orgel är uppbyggd och fungerar, hur man kan välja ljud – registrering som det kallas – på orgeln, några skillnader mellan orgel- och pianospel samt grundläggande tekniktips för fortsatta självstudier.

Sånger som bär

Marie Rindborg, Carin Åkesson, Martin Åsander

I årets körspår läggs fokus på ”Sånger som bär”. Olika kompositörer och arrangörer bidrar vilket ger en bredd i både ord och ton. Marie, Carin och Martin lotsar kören genom materialet. I det här seminariet har du som går allmänna spåret chans att få sjunga med alla sångare i körspåret och tillsammans med dem lära dig några av sångerna som bär.

Svenska med sång

Jan Mattsson

Svenska med sång är ett nationellt projekt som drivs av Studieförbundet Bilda tillsammans med Equmeniakyrkan från och med hösten 2019 till och med december 2020. Svenska med sång erbjuder ledare metodstöd och kompetensutveckling för att skapa språkinlärning och integration genom sång. Syftet är att ge människor som kommer till Sverige från andra delar av världen en språngbräda in till svenska samhället genom att sjunga språket. Metodmaterialet; Sjung språket-ledarhandledningen, är framtaget av Jan Mattsson, musikpedagogen Andreas Andersson och sfi- läraren Annika Beckung. Sjung språket är en lärobok där pedagogiken är de 55 sångerna som finns i materialet. I det här seminariet får ni bekanta er med sångerna, pedagogiken och vad musik kan betyda för att komma närmare det svenska språket och samhället.

Att leda alla kan sjunga kör!

Hanna Ekstedt

Det finns många sk “allakansjunga-körer” i sverige och gemensamt för dem alla är att man samlar många sångglada människor för att sjunga tillsammans.
Nybörjare och vana körsångare sjunger tillsammans oftast utan noter.

På detta seminarium kommer du att få metodtips och inspiration kring hur du kan arbeta med sång och kör på ett nytt sätt.

Hur lär man ut sånger utan noter? Finns det några knep?

Hur skapar man delaktighet i en kör på 150 sångare och hur undviker man att det mest blir väntan när man övar stämmor? Hur växer vi tillsammans och hur kan sången bli bättre tillsammans med andra. Var hittar man sånger som passar och hur kan man arrangera för sin egna kör. Är noter alltid facit?

Himmelen är nära när vi sjunger

Kerstin Andeby

-Sånger för stora och små med ljud, rytm och rörelse. I Gudstjänsten, i Barnkören, i Rytmiken, i Öppen Förskola.

Kerstin delar med sig av sin mångåriga erfarenhet från arbetet i Barnens Katedral.

Att arrangera musik för sin församling

Martin Åsander

I detta seminarium får du konkreta tips och exempel på hur du som leder musik i din församling kan arrangera repertoar för alla åldrar och på olika nivå.

Att på ett enkelt sätt involvera olika instrument eller bearbeta psalmer och gemensamma sånger för att skapa något nytt i gudstjänster och konserter.

Detta seminarium passar dig som jobbar med vuxenkör, barnkör, lovsångsteam, programsättning eller som själv kompar musik i gudstjänster och konserter.

Sången och musikens funktion i gudstjänsten

Jens Marklund

Utifrån sin kandidatuppsats i praktisk teologi om sången och musikens funktion i gudstjänsten, leder Jens ett samtal om teologi, tradition, kultur och uttryck.
Uppsatsen börjar i psalmbokshistorien och landar i några av Equmeniakyrkans församlingar idag genom intervjuer med församlingsmusiker och ledare. Välkommen att delta i samtalet!

Skapa med sång – när sången får forma gudstjänsten

Anna Eriksson

Kan vi sjunga en bön, en trosbekännelse eller en hel predikan?
Sången gör oss delaktiga i gudstjänsten. När vi får använda fler sinnen blir vi mer engagerade och kanske djupnar vår relation till Gud och varandra på ett särskilt sätt när hela kroppen får vara med. Vi provar oss fram genom gudstjänstens olika flöden och kring olika teman för gudstjänst och andakt med hjälp av Equmeniakyrkans sångskatt Brukssånger.

Kören som växtplats

Jonas Engström

Församlingskören – diakoni, mission, undervisning eller gudstjänst? Varje vecka samlas hundratusentals sångare till övning och gemenskap i kyrkor runtom i Sverige. Sångerna vi sjunger formar till stor del vår tro och veckans körövning engagerar både musikaliskt, socialt och andligt. Om vi ser kören som en av församlingens växtplatser – hur påverkar det rollen som körledare? Med detta som utgångspunkt vill vi bjuda in till ett seminarium, med teori och praktik, om körens unika möjligheter och om relationen mellan musik, tro och teologi.

Planeringsgruppen arbetar fortfarande med programmet och även om det mesta är färdigt så kommer det blir ytterligare några fler seminarier och kanske några småförändringar innan programmet är helt klart.