Musikkonferensen - temabakgrund

Tidigare Musikkonferenser

Musikkonferensen ’19

Stort tack till alla deltagare och medverkande på den första Musikkonferensen!

Medverkande 2019

Ellen Vingren, teolog, musiker, lovsångsledare, låtskrivare, artist
Peter Sandwall, docent i musik vid NLA Högskolan i Oslo, musiker, låtskrivare, skivproducent
Michael Jeff Johnson, artist, lovsångsledare, låtskrivare
Roland Hellsten, eteolog, författare, pastor, bibellärare, missionär, psykolog
Carin Dernulf, generalsekreterare Equmenia
Lena Wohlfeil, handläggare för musik & kreativa uttryck Equmeniakyrkan
Karin Bodell, koordinator för kreativa uttryck Equmenia
Hanna Ekstedt, Musik & kreativa uttryck Equmeniakyrkan
Per Westblom, församlingsföreståndare Edsvikskyrkan. Tidigare chef för nationella enheten Equmeniakyrkan
Gabriel Hagenfors, musiker, lovsångsledare, medlem i Equmenias kreativa steg
Jacob Wessbo, församlingsmusiker Equmeniakyrkan Linköping
Marie Rindborg, körledare, producent Equmeniakyrkans sångarförbund
Ing-Marie Janzon, sångerska, sång- & körpedagog, författare
Marcus Lind, förs.föreståndare Equmeniakyrkan Linköping
Rebecca Dahl, planeringsgruppen, musiker, körledare
Victor Bodell, kapellmästare för husbandet
Sanna Källman, sångerska, artist, körledare, pedagog
Sten Källman, musiker, sångare, arrangör, kompositör, pedagog
Kersti Esselwall – Smårs, sångerska, sång- och körpedagog, Ordf. Sångarförbundet
Carin Åkesson, frilansande körpedagog, sångerska och arrangör inom ett brett verksamhetsfält.

Seminarier 2019

Du har en Gud som sjunger! – Peter Sandwall
Enhet, mångfald och lovsång – går det? – Ellen Vingren
Berättarna – om de förkunnande sångerna i gudstjänsten – Michael Jeff Johnson
Om Guds skönhet och konstnärligt skapande – Roland Hellsten
Musik som mötesplats – Sanna och Sten Källman
Teologi, musik och kreativitet – Lena Wohlfeil och Per Westblom
Att leda lovsång i praktiken – Gabriel Hagenfors
Soul Children, kör för tweens – Karin Bodell
Var med och sjung Tomas Epistlar – Marie Rindborg, Carin Åkesson och Kersti Esselwall-Smårs
Bli vän med din röst – Ing-Marie Janzon
Vad spelar musikern för roll? Om identitet och integritet, roller och relationer – Peter Sandwall