Strategiska frågor för Equmeniakyrkans framtid

Regional organisering

tillsammans är vi starkare

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2012 beslutade att inrätta en regional organisation för kyrkan. Året därpå beslutade kyrkokonferensen att den regionala organiseringen skulle utvärderas efter fem år, vilket också gjordes.

Slutsats och rekommendation i rapporten från 2017 är att regionstrukturen är viktig, men att det fanns utmaningar att jobba vidare med. Sedan dess har kyrkostyrelsen bland annat gett instruktioner för närområden, samt regionråd, församlingsråd och medarbetarråd. Med en delvis ny kyrkoledning på plats 2020 och efter pandemin beslutade kyrkostyrelsen att återuppta arbetet. En arbetsgrupp tillsattes för att bereda frågor gällande bland annat regionernas uppdrag, arbetssätt, samt storlek och antal.

Målet med denna utredning är att föreslå arbetssätt och strukturer i regionerna som är ändamålsenliga, som tydliggör regionernas uppdrag och stärker den lokala församlingen och föreningen så att Equmeniakyrkan och Equmenia rör sig i visionens riktning: En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar dig, mig och världen.

Ladda ner utredningen och slutrapporten:

Processen fram

Källhänvisningar i rapporten

Församlingsdialog -24

Kyrkostyrelsen och kyrkoledning vill bjuda in alla till regionala samlingar som vi kallar Församlingsdialog -24 Mötesplatser för samtal om strategiska frågor för Equmeniakyrkans framtid.

Det finns för närvarande inga kommande händelser i kalendern.