Publicerat 

Almedalen 16

equmeniakyrkan i Almedalen 2016

Equmeniakyrkan finns även i år på plats under Almedalsveckan i Visby. Tillsammans med Diakonia och studieförbundet Bilda bjuder vi in till seminarier och kvällscaféer i Vårdklockans kyrka – för att påminna om hoppet! För att visa att förändring är möjlig!

Som kyrka, biståndsorganisation och studieförbund tar vi omvärldens frågor på allvar.
Vi är delaktiga i samhällsdebatt, bidrar till förändring, utmanar till lärande och lyfter opinionsbildning. Vi vill vara en ”röst som ropar i öknen”- för alla som lever ett utsatt liv i vår värld.

I år handlar seminarier, kvällscaféer, utställning och diasert/konserter om värderingar, klimatet och det fria samtalet. Om flyktingar, utsatta EU-medborgare och ledarskap men också om rätten att uttrycka tro liksom religionsfrihet i praktiken. Det handlar även om omvärldens ansvar så skatteflykt och vapenexport upphör. Om personliga drivkrafter, existentiell hälsa och livsstilsförändring samt hur tro kan vara en politisk kraft. 

Brittas vardagsrum/kvällscaféerna bjuder på personliga och livsnära samtal om den existentiella dimensionen liksom drivkrafterna i politik och samhälle. Vi firar även gudstjänst på temat ”Tro som politisk kraft”. 

Tillsammans med alla goda krafter vill vi forma ett gott och hållbart samhälle. Just därför är vi närvarande på en av de mest laddade mötesplatserna för politiska frågor och opinion i Sverige. För att dela hopp om att förändring är möjlig!

Gruvarbetarnas pris för våra mobiltelefoner

Under Almedalsveckan finns en utställning i Vårdklockans kyrka. 11 fotografier visar gruvarbetarnas höga pris för att vi ska få ha en allt billigare mobiltelefon i fickan.

Program

Måndag 4 juli – Anders Kompass

Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby 

Måndag 4 juli kl. 13.00-14.00      

FN och dubbelmoralen – FN-svensken om modet att följa sitt samvete.

Samtal med Anders Kompass och Bo Forsberg om när den personliga övertygelsen krockar med den etablerade kulturen i en organisation. Samtalsledare: Marika Griehsel.   

Sommaren 2014 anmälde den svenske FN-diplomaten Anders Kompass misstänkta övergrepp på barn, utförda av FN-soldater i Centralafrikanska republiken. Under månaderna som följde blev han avstängd från sitt arbete och misstänkt för tjänstefel, innan han frikändes helt.

Anders Kompass agerande fick ett högt personligt pris. Lyssna till ett samtal om att hantera dubbelmoral i den egna organisationen, även när motståndet är starkt. Om att stå upp för sina värderingar mot oegentligheter och att hitta modet.

Medverkande: Anders Kompass, tidigare chef vid FN:s människorättskommissariat för mänskliga rättigheter, Bo Forsberg, generalsekreterare Diakonia och samtalsledare Marika Griehsel, frilansjournalist och dokumentärfilmare

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

Måndag 4 juli kl. 20.00-21.30

Musik och drop in från 20.00

Café Existens: Anders Kompass – om tro och tvivel och att handla rätt när man inte blir trodd.

Café Existens fördjupar samtalet om att stå upp för sina värderingar och sin övertygelse när det blåser som hårdast. Ett möte mellan FN-diplomaten Anders Kompass och pastor Britta Hermansson. Sång och musik av Börge Ring.

En kväll om mod, sanning och tvivel utifrån Anders Kompass personliga erfarenheter. Vad gör det med en människa som blir misstrodd och som måste vänta så länge på upprättelse?  Hur väljer man förhållningssätt att stå upp för sanningen och att man handlar rätt när man inte blir trodd?

Kvällens gäst: Anders Kompass, tidigare chef vid FN:s människorättskommissariat för mänskliga rättig-heter, Samtalsledare Britta Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan och trubadur Börge Ring.

Arrangör: Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

Tisdag 5 juli

Tisdag 5 juli kl. 08.30-09.30      

Finns ungas psykiska ohälsa på kyrkans agenda?

Den psykiska ohälsan bland dagens unga är stor, sedan 90-talet har den tredubblats till drygt 20 % av ungdomarna (16–24 år). Vad kan kyrkan och ideella aktörer göra för att förbättra situationen för ungdomarna och dess anhöriga? Vad kan stat och kommun göra för att underlätta arbetet?

Medverkande: Frank Åkerman, generalsekreterare/seminarievärd, Hela Människan

Magnus Jägerskog, generalsekreterare, BRIS

Irja Forsman, ungdomsdiakon, Svenska kyrkan, Tidaholms församling

Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Arrangör: Hela Människan, Studieförbundet Bilda, Sveriges Kristna Råd och Equmeniakyrkan

 

Tisdag 5 juli kl. 11.00–12.15

(Lunchmingel 12.15–12.45. SKR bjuder. Ingen anmälan behövs.)     

Vilket värde har en människa på flykt?

Människovärdet behöver värnas. Flyktingpolitiken behöver styras utifrån värderingen av människans värde. Detta seminarium försöker bringa klarhet i var problemet ligger i den förändrade lagstiftningen. Varför är det ett problem och vad kan göras istället?

Medverkande: Ärkebiskop Antje Jackelén

Kyrkoledare Lasse Svensson Equmeniakyrkan

migrationsminister Morgan Johansson (S)

Maria Ferm (MP), Emma Henriksson (KD)

Samtalsledare: John Chrispinsson

Arrangör: Sveriges kristna råd i samverkan med dess medlemskyrkor, bl. a Equmeniakyrkan.

 

Tisdag 5 juli kl. 13.00-14.00     

Humanitära kriser runt hörnet. Orsakerna som tvingar människor på flykt.

Ladda ned affisch.

Hur motverkar vi målkonflikterna inom svensk politik så att fattiga människors rättigheter går först?

Om havsnivån stiger med en meter ställs kustnära områden i Bangladesh under vatten. Då tvingas över 30 miljoner människor lämna sina hem. Redan år 2050 beräknas världens klimatflyktingar vara 200 miljoner. Sverige ger ekonomiskt stöd till fattiga länders klimatanpassning.

Tillsammans med övriga EU-länder har en nationell plan för att minska utsläppen av växthusgaser tagits fram. Gör vi tillräckligt så klimatflykten förhindras på sikt?

Sverige ger också stöd till fredsprocesser och konfliktförebyggande arbete. Trots att svensk lagstiftning säger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för vapenexport använder den Saudiledda koalitionen svenska vapen i krigföringen i Jemen. Där beräknas i dagsläget två miljoner internflyktingar finnas. Med ena handen säljer vi krigsmateriel till människorättsförtryckande regimer, med den andra stödjer vi dem som flytt från striderna.

Hur får vi en samstämmig svensk Politik för global utveckling (PGU) utifrån fattiga människors perspektiv?

Medverkande: Martin Hedberg, meterolog och ordförande för Swedish Weather & Climate Centre AB

Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinno-förbundet för Fred och Frihet

Magnus Walan, senior policyrådgivare, Diakonia

Md Shamsuddoha, klimatexpert, Center for Participatory Research & Development, Bangladesh – via direktlänk

Samtalsledare: Esther Flores Sedman, pressekreterare, Diakonia

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

 

Tisdagen 5 juli kl. 14.00-14.45

Plats: OBS! Newman/Bilda-scenen, Drottensg. 12 eller S:t Hansg. 60

Interreligiösa medföljare på asylboenden

Hur kan tryggheten på asylboenden öka i den trångboddhet och utsatta situation som personer som bor på asylboenden lever i? I detta seminarium presenteras pilotprojektet Medföljare, där människor från olika religioner utbildas till att ge moraliskt stöd till personer på asylboenden.

”Medföljare” i Sverige är ett nytt koncept där människor av olika tro tillsammans utbildas för att öka tryggheten för personer som bor på flyktingboenden. Initiativet bygger på medföljningsmetoden som Kristna Fredsrörelsen arbetar med internationellt för att skydda människorättsförsvarare, och är ett samarbetsprojekt mellan Kristna Fredsrörelsen, Equmeniakyrkan och Sveriges Interreligiösa Råd. Syftet med verksamheten är att visa ett moraliskt stöd för flyktingarna och i preventivt syfte förebygga våld och därigenom stärka säkerheten för de människor som bor på asylboenden, och att de känner sig välkomna till ett Sverige öppet för alla olika trosuppfattningar. Verksamheten syftar också till att stärka församlingsmedlemmars egenskaper kring bemötande och konflikthantering i församlingens verksamheter. Mer information om pilotprojektet finns på krf.se/medföljare.

Medverkande: Elias Carlberg, Samordnare, Sveriges interreligiösa råd

Eva Thyselius, Processledare, Migrationsverkets kvalitetsavdelning

Lotta Sjöström Becker, Generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen

Arrangör: Kristna Fredsrörelsen, Sveriges interreligiösa råd, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

 

Tisdag 5 juli kl. 20.00-21.30

Musik och drop in från 20.00

Café Existens: Om flyktingen. Hur möter vi dem som kommer?

Ladda ned affisch.

Café Existens fördjupar samtalet om mötet med flyktingar. Ett samtal med fokus på flyktingsarbetet och hur vi möter den som kommer till oss, vad som är möjligt att förverkliga och en spännande berättelse om fotbillsgänget vid Sandarne i Göteborg.

Lyssna till Adnan Abdul Ghani, programmeringsingenjör som kom till Sverige från Syrien 2014 och som nu arbetar med projektet ”Restad Gård konceptet” och Matilda Brinck-Larsen, tf gruppchef på Runntångens boende i Göteborg – för ensamkommande barn och ungdomar. Britta Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan leder samtalet och singer-songer writer Lee Gotvik sjunger och spelar.

Arrangör: Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

Onsdag 6 juli

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Onsdag 6 juli kl. 11.15-12.00

Plats: Obs! Newman/Bilda-scenen, Drottensgatan 12 eller S:t Hansgatan 60

Vem är du, vem är jag, vilka är vi? – möten mellan kristna och muslimer

I samband med flyktingmottagandet sker alltfler möten mellan kristna och muslimer i vårt land, då många kyrkor och församlingar är engagerade i mottagandet. Här finns helt nya möjligheter till dialog och samarbete – men det leder också ibland till krockar, missförstånd och ovana roller.

Medverkande: Abdallah Salah, Country Director, Islamic Relief Sweden

Olle Carlsson, kyrkoherde, Katarina församling, Svenska kyrkan

Eva-Lena Gustavsson, pastor Equmeniakyrkan, Torsby

Samtalsledare: Anna Lindman, journalist

Arrangör: Studieförbundet Bilda, Ibn Rushd och Equmeniakyrkan

 

Onsdag 6 juli kl. 13.00-14.15      

Israel och Palestina – Vem tar ansvar för folkrätten?

Ladda ned affisch.

Ett samtal om hur folkrätten efterlevs och inskärps i Israel-Palestinakonflikten. Vilket ansvar har omvärlden och hur kan civilbefolkningens rättigheter stärkas?

Situationen på Västbanken har förvärrats med tvångsförflyttningar, rekord i husrivningar och förstörelse av biståndsprojekt ämnade för civilbefolkningen. Samtidigt tackar Israels regering nej till internationella fredsinitiativ, och har sagt att man inte kommer tillåta en palestinsk stat.   Vad säger folkrätten om omvärldens ansvar och civilbefolkningens rättigheter? Särbehandlar vi Israel genom att inte agera starkare?

Hur kan vi använda ett folkrättsligt synsätt för att hitta en väg framåt som garanterar fred och säkerhet för både israeler och palestinier?

Medverkande:

Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia

Cecilia Uddén, utrikeskorrespondent, Sveriges Radio

Sofia Arkelsten, utrikespolitisk talesperson, (M)

Hans Linde utrikespolitisk talesperson, (V)

Said Mahmoudi, professor i internationell rätt, Stockholms universitet

Peter Lundberg, enhetschef för humanitära enheten, Sida

Dick Clomén, policychef och rådgivare till generalsekretaren vid Svenska Röda Korset

Moderator: Bitte Hammargren journalist och författare

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

 

Onsdag 6 juli kl 15.00-15.45

Plats: Obs! Newman/Bilda-scenen, Drottensgatan 12 eller S:t Hansgatan 60

Öppna hjärtan och vässade argument – praktiskt flyktingmottagande och opinionsbildning hand i hand

”Öppna era hjärtan”, manade den dåvarande statsministern Fredrik Reinfeldt häromåret. I kyrkorna stod de redan öppna. Många församlingar arbetat aktivt för att välkomna och stödja människor på flykt. Men de som jobbar ”på marken” har ofta varken tid eller möjlighet att påverka regler och politiska beslut. Hur kan praktiskt arbete kombineras med opinionsbildning?

Medverkande:

Yvonne Göranson, regional samordnare för flyktingarbete, Equmeniakyrkanflyktingarbete

Per-Inge Lidén, förbundsordförande Bilda, kommunalråd

Leif Öberg, utvecklingschef Socialt arbete – Institutioner, Frälsningsarmén

Samtalsledare: Sofia Walan, regionchef Studieförbundet Bilda Öst

Arrangör: Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén

 

Onsdag 6 juli kl. 20.00–21.30

Musik och drop in från 20.00

Café Existens: Om volontären. Ett samtal om meningsfulla insatser för vår nästa.

Ladda ned affisch.

Café Existens fördjupar samtalet om volontärt arbete och meningsfullhet. En uppdatering på hur arbetet ser ut med ensamkommande flyktingbarn och hur vi på olika sätt kan få finnas med i en meningsfull insats för vår nästa. En kväll om hopp, förtvivlan och stora möjligheter.

Ett möte mellan Olle Carlsson, kyrkoherde Katarina församling i Stockholm, Emil Mattsson, direktor, Räddningsmissionen i Göteborg, Agneta Berg, Stånga, volontär på Garda asylboende och samtalsledare Britta Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan. Trubadur Tomas Boström bjuder på sång och musik.

Arrangör: Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

Torsdag 7 juli

Torsdagen den 7 juli kl 10.00-10.45

Plats: Obs! Newman/Bilda-scenen, Drottensgatan 12 eller S:t Hansgatan 60

Existentiell hälsa – en helhetssyn på människan

I ett samhälle präglat av prestation, bristande kontroll, stress och fragmentisering, behöver den existentiella dimensionen lyftas fram mer i hälsoarbetet. Den existentiella hälsan handlar om hur vi tänker, känner och handlar i vårt liv: om sammanhang, mening, prioriteringar och möjlig-heter.

Medverkande:

Ing-Marie Wieselgren, projektchef, nationell Psykiatrisamordnare, Sveriges kommuner och Landsting (SKL)

Tiina Heino, generalsekreterare, Sankt Lukas

Åsa Ahlqvist, samordnare för Ledarutveckling, Studieförbundet Bilda

Samtalsledare: Kerstin Enlund, förbundsrektor Studieförbundet Bilda

Arrangör: Studieförbundet Bilda, Sankt Lukas, Equmeniakyrkan

Torsdag 7 juli kl. 11.00–11.45

Plats: Obs! Newman/Bilda scenen, Drottensgatan 12 eller S:t Hansgatan 60

Religion, krig och drömmen om en ny världs-ordning – perspektiv på IS/DaeshBitte-Hammargren_©Per-Luthander_200

Hur kan vi förstå IS/Daeshs uppkomst och framfart? Varför får en rörelse som odlar brutalitet och slaveri ett sådant genomslag? Kan religionsvetenskapen bidra till förståelse och strategier till bemötande? Vilken roll spelar media? Finns det någon möjlighet till fredlig dialog med rörelsen?

Medverkande:

Bitte Hammargren, reporter, författare, redaktör på Utrikespolitiska institutet

Rickard Lagervall, forskare vid Centrum för Mellanösternstudier.

Samtalsledare: Magnus Stenberg, Mellanösternansvarig, Studieförbundet Bilda

Arrangör: Studieförbundet Bilda, Teologiska Högskolan Stockholm och Equmeniakyrkan

Torsdag 7 juli kl. 20.30–22.00

Plats: Obs! Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Diasert med Anna StadlingNR0A5967_liten_200

Dialogsamtal + konsert = diasert. Anna Stadling samtalar med Lena Malmborg om sitt musikskapande och sitt liv i musikbranschen. Hon delar också med sig av sin musik. Du som lyssnar är också välkommen att delta i samtalet och forma innehållet.

Arrangör: Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan

Fredag 8 juli

Fredag 8 juli kl 20.00

Plats: Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Sinnesrogudstjänst

Ladda ned affisch.

Livsstilsförändring – om att bryta beroendebeteende. Release för INUTI-projektet.

Tolvstegsrörelsen och kyrka möts i samtal om personlig utveckling och livsstilsförändring. Att via tolvstegsprogrammet finna kraft och uthållighet att bryta beroendebeteende.

Efteråt release för INUTI-projektet där Wilhelm Blixt och Tomas Boström samtalar om hur vi finner nya vägar inom själavården. Initiativtagare till INUTI-projektet är Betaniastiftelsen tillsammans med Vårdklockans kyrka i Visby.

Medverkande: Wilhelm Blixt, samordnare Kultur, Studieförbundet Bilda, Tomas Boström, pastor Vårdklockans kyrka och bandet Snabba Cash.

Arrangör: Vårdklockans kyrka, Betaniastiftelsen, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

Söndag 10 juli

Söndagen den 10 juli kl. 10.00–11.00 Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43 Temagudstjänst – Tro som politisk kraft

Ladda ned affisch.

Kyrka, tro och politik. Hur funkar det? Är tro en privatsak? Är politik det? Om tro som påverkar, förändrar och gör skillnad i samhället och i världen. Medverkande: Britta Hermansson, pastor, Equmeniakyrkan Saga Carlgren, regionråd (V) Fanny Gardarfve Band Tomas Boström, pastor Vårdklockans kyrka Lilian Edman, diakon, Vårdklockans kyrka Elisabeth Lindgren, samordnare, kompetensutveckling och bildning, Equmeniakyrkan. Arrangör: Vårdklockans kyrka, Equmeniakyrkan och församlingar på Gotland

Hela programmet 4 – 12 juli (som pdf)

Här finner du hela programmet för Equmeniakyrkan i Almedalen 4–12 juli 2016. 

Ladda ned här »