Publicerat 

Almedalsveckan 2017

equmeniakyrkan i Almedalen 2017

Se bilder från Equmeniakyrkan på Almedalsveckan

Hopp – förändring är möjlig!

 

Equmeniakyrkan, Diakonia och Studieförbundet Bilda finns på Almedalsveckan för att ta omvärldens frågor på allvar.

Vi vill bidra till samtal i samhällsdebatten, utmana till lärande, opinionsbilda och skapa förändring som kan leda till en bättre värld.

I år handlar våra arrangemang om värderingar, klimatet och det fria samtalet. Om flyktingar, mänskliga rättigheter, utsatta EU-medborgare och ledarskap men också om rätten att uttrycka tro liksom religions-frihet i praktiken. Det handlar även om omvärldens ansvar så skatteflykt och vapenexport upphör. Om bildning, personliga drivkrafter, existentiell hälsa och barn med särskilda behov. Om livsstilsförändring samt hur tro kan vara en politisk kraft.

Brittas vardagsrum är kvällscaféer som bjuder på personliga och livsnära samtal om den existentiella dimensionen liksom drivkrafterna i politik och samhälle. Samtalen sänds som pod i efterhand. brittasvardagsrum.podomatic.com/

Tillsammans med alla goda krafter vill vi forma ett gott och hållbart samhälle. Dela hoppet att förändring är möjlig!

Följ oss på sociala medier!

Facebook: facebook.com/Equmeniakyrkan
Twitter: @Equmeniakyrkan
Instagram: Equmeniakyrkan

Programmet som pdf

Program

Måndag 3 juli

Måndag 3 juli 13.00–14.15

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

RELIGION, RELIGIONSFRIHET OCH TROSSAMFUND I SVERIGE

Vad får vi tycka och tro – eller inte tro? Ett seminarium om religionsfrihet, religion och trossamfunden i Sverige. Ett samtal om vad som är viktigt att tänka på i arbetet med religions­frihet. 

Medverkande: Elias Carlberg, samordnare, Sveriges interreligiösa råd, Örjan Wallin, handläggare, Nämnden för statligt stöd till trossamfund, Solveig Westerbom, samordnare asyl och etablering, Studieförbundet Bilda och Mona Nechma, verksamhetsutvecklare Studieförbundet Ibn Rushd. 

Arrangör: Nämnden för statens stöd till trossamfund, Sveriges Interreligiösa råd, Equmenia­kyrkan och Studieförbundet Bilda

 

Måndag 3 juli 13.00–13.45

Newman/Bildascenen, Drottensg. 12 el. S:t Hansg. 60

LEDARSKAP FÖR MÄNSKLIG HÅLLBARHET

I ett arbetsliv präglat av höga krav på tempo, prestation och tillgänglighet krävs ett välgrundat ledarskap. Det handlar både om att själv hålla som ledare och att leda på ett sätt som är hållbart för andra. Hur skapas ett sunt ledarskap med utrymme för såväl fysisk, psykisk som existentiell hälsa?

Medverkande: Maria Fässberg Norrhall, läkare, pastor, Equmeniakyrkan, Lisbeth Gustafsson, journalist, författare, hedersdoktor i teologi, Kerstin Enlund, VD och konsult, Bilda Dialog och Åsa Ahlqvist, affärsutvecklare och konsult, Bilda Dialog 

Arrangör: Bilda Dialog, Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan

 

Måndag 3 juli 15.00-15.45

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

HUMAN RIGHTS DEFENDERS – ANY OF YOUR BUSINESS?

Civic freedoms continue to shrink in many countries along with attacks on human rights defenders, often when working on corporate accountability issues. The seminar will discuss emerging good practices and the positive roles business can play in protecting civic freedoms and human rights defenders.

Medverkande: Phil Bloomer, Executive Director, Business and Human Rights Resource Center, London, Tommy Ohlström, CEO, KF/Coop, Malin Oud, Head of Stockholm office, Team Leader of Economic Globalisation and Human Rights, Raoul Wallenberg Institute´s Stockholm och Åsa Beckius, Policy Adviser, Private Sector, Diakonia

Arrangör: Diakonia, Equmenia­kyrkan och Studieförbundet Bilda

 

Måndag 3 juli 15.00–15.45

Newman/Bildascenen, Drottensg. 12 el. S.t Hansg. 60

KAN RELIGION OCH TRO LEDA TILL BILDNINGSFÖRAKT?

En religiös tro kan ibland riskera ge känslan av att ha alla svar, med risken att nyfikenheten på det som problematiserar min egen tro minskar. Samtidigt kan religiositet kännetecknas av ett sanningssökande som är en bra förutsättning för bildning. Hur ser samspelet mellan tro och bildning ut? 

Medverkande: David Thurfjell, professor religionsvetenskap, Södertörns högskola, Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, Equmenia­kyrkan, Fredrik Heiding, jesuitpater, doktor och lektor i teologi, Newmaninstitutet och Anna Lindman, journalist, programledare

Arrangör: Studieförbundet Bilda, Equmenia­kyrkan, Newmaninstitutet och Tidskriften Signum

 

Måndag 3 juli 20.30-21.30

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43,
Musik och drop-in från 20.00

Brittas Vardagsrum
HUR KAN VI TA IN KLIMATHOTET MEN INTE FÖRLORA HOPPET?

En kväll om att ta klimathotet på allvar men också om modet och hoppet att våga tro att vi kan förändra.

Medverkande: Pär Holmgren, naturskade­specialist och meterolog, Länsförsäkringar, Britta Hermansson, pastor, Equmeniakyrkan och Emily Åhlén, musiker, SKAIV

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

Tisdag 4 juli

Tisdag 4 juli 8.30-10.00

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby

Frukostseminarium
GENEROSITET KAN ALDRIG VARA ­NÅGOT FULT, MEN FEL? – om tiggeri och människo­syn

I debatten har tiggeri kommit att bli en ordningsfråga. Har synen på människovärdet förändrats? Vad är bra hjälp utifrån den akuta nöden idag och vad behövs för en långsiktig förbättring i framtiden?

Medverkande: Ulf Bjereld, politiker, debattör, Socialdemokraterna, Kristina Göranzon, föreståndare Crossroads, Uppsala Stadsmission, Martin Valfridsson, f.d nationell samordnare för utsatta EU-medborgare och Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan

Arrangör: Erikshjälpen, Sveriges stadsmissioner, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

 

Tisdag 4 juli 11.00–12.00

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby

SVENSK VAPENEXPORT TILL DIKTATURER – om kryphål i lagen och att hålla vad man lovar

Trots att respekt för mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för tillstånd exporteras krigsmateriel till diktaturer och länder med allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna.

Medverkande: Birgitta Ohlsson, utrikespolitisk talesperson, Liberalerna, Hans Linde, utrikespolitisk talesperson, Vänsterpartiet, Kenneth G Forslund, ordförande riksdagens utrikesutskott, Socialdemokraterna, Sofia Damm, utrikes­politisk talesperson, Kristdemokraterna, Linda Åkerström, ansvarig nedrustningsfrågor, Svenska Freds och skiljedomsföreningen, Maja Åberg, lobbysamordnare, Amnesty, Magnus Walan, senior policyrådgivare, Diakonia och Sofia Hallonsten, pressekreterare, Diakonia

Arrangör: Diakonia, Amnesty International svenska sektionen, Svenska Freds och skiljedomsföreningen, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

 

Tisdag 4 juli 13.00–14.00

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby

JULUPPROPET – VAD HÄNDER NU?

Ett högaktuellt seminarium där frågor ställs om hur värderingar påverkas av ett hårdare samhällsklimat. Juluppropet lanserades julen 2016 med brett och stort engagemang utifrån den drastiska förändring som blev i svensk asyl- och flyktingpolitik. Vilket ansvar har politiker för att forma en opinion respektive att följa en opinion? Hur ser svenska politiker på utvecklingen inom EU? Och vad behöver göras nu?

Medverkande: Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan, Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson, Miljöpartiet, Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson, Centerpartiet och Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan

Arrangör: Sveriges Kristna Råd, Equmenia­kyrkan – och SKRs andra medlemskyrkor samt Studieförbundet Bilda

 

Tisdag 4 juli 20.30-21.30

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43,
Musik och drop-in från 20.00

Brittas Vardagsrum
OM SAMTALSKLIMATET I VÅR TID – hur talar vi med varandra live och i sociala medier?

En kväll om respekt och gräns i det personliga samtalet. Hur pratar vi med varandra? Får man uttrycka vad som helst på sociala medier? Hur är vi rädda om varandra och respekterar varandra?

Medverkande: Helle Klein, journalist, debattör och präst, Britta Hermansson, pastor, Equmeniakyrkan och Alma Hedlund-Emilsson, musiker, SKAIV

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

Onsdag 5 juli

Onsdag 5 juli 8.30-9.30

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby

Frukostseminarium
OM RÄTT ATT UTTRYCKA TRO OCH ÖKAD RÄDSLA FÖR RELIGIÖS PÅVERKAN. Vad händer med framtidens värderingar?

Vi lever i ett samhälle med religiös mångfald men där staten ska vara sekulär/ neutral i förhållande till olika religioner. Vad händer om möjligheten att uttrycka tro krymper och rädsla för religiös påverkan ökar? Hur formas framtidens värderingar?

Medverkande: Sofia Camnerin, biträdande kyrko­ledare, Equmeniakyrkan, Jonas Magnusson, folkhögskolelärare, Tro och solidaritet, Karin Wiborn, generalsekreterare, Sveriges kristna råd, Niklas Eklöf, enhetsansvarig lärande och påverkan, Svenska missionsrådet och Olle Kristenson, direktor ekumenisk teologi, Sveriges kristna råd.

Arrangör: Equmeniakyrkan, Equmenia, Sveriges kristna råd, Svenska missionsrådet och Studieförbundet Bilda

 

Onsdag 5 juli 10.00-10.45

Newman/Bildascenen, Drottensg. 12 el. S.t Hansg. 60

ATT VÄLKOMNA OLIKHETER – om barn med särskilda behov

Omgivningen har ibland svårt att bemöta barn med neuropsykiatriska svårigheter och ta tillvara på deras positiva tillgångar. Hur kan vi öka respekten och utrymmet för olika funktionsvariationer i samhället? Hur kan vi alla bli bättre på att välkomna olikheter och möta alla utifrån sina behov?

Medverkande: Sofia Camnerin, författare, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan, Ann-Kristin Sandberg, ordförande, riksförbundet Attention, Ellionor Tiray Strömvall, jurist, Barnombudsmannen och Sofia Walan, regionchef Studieförbundet Bilda Öst

Arrangör: Studieförbundet Bilda, Equmeniakyrkan och Equmenia

 

Onsdag 5 juli 13.00-13.50

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby

ATT STJÄLA FRÅN DE FATTIGA – om den globala skatteflykten 

Skatteflykt drabbar alla men människor som lever i fattigdom drabbas hårdast. Ofta råder en gråzon mellan vad som är lagligt och inte. Hemliga ägandeförhållanden och bristande transparens i företagens redovisningar är två utmaningar. Därför behövs ökad öppenhet som ett led i att stoppa skatteflykten – men vad krävs för att detta ska bli verklighet och vad kan Sveriges riksdag göra? 

Medverkande: Per Åsling, Centern, Larry Söder, Kristdemokraterna, Erik Ezelius, Social­demokraterna, Janine Alm Ericson, Miljöpartiet, David Perrone, Skatterådgivare/Head of Tax Transformation, KPMG, Fredrik Laurin, Journalist, The International Consortium of Investigate Journalists (ICIJ), Penny Davies, policy­rådgivare utvecklingsfinansiering, Diakonia och Esther Flores Sedman, pressekreterare, Diakonia

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

 

Onsdag 5 juli 14.15–15.00

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby

PERSONLIGA DRIVKRAFTER OCH ENGAGEMANG I POLITIK OCH CIVILSAMHÄLLE

Ett samtal under ytan mellan Bo Forsberg och Carin Jämtin. Vad sporrar till personligt engagemang? Hur kan hopp vara en drivkraft som möjliggör förändring och rättvisa? Var hämtas kraft när man tvivlar på sitt uppdrag? Vad är tro och vad är civilkurage när allt ställs på sin spets?

Medverkande: Carin Jämtin, generaldirektör, SIDA och Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

 

Onsdag 5 juli 20.30-21.30

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Musik och drop-in från 20.00

Brittas Vardagsrum:
OM MEDIEKLIMATET – Får vem som helst säga vad som helst i det offentliga rummet?

En högaktuell kväll om vi får säga vad som helst till vem som helst. Ett samtal om yttrandefriheten. Om att ta plats eller dra sig tillbaka och tystna.

Medverkande: Alexandra Pascalidou, journalist, författare och programledare, Britta Hermansson, pastor, Equmeniakyrkan och Dear Emily, musiker, SKAIV

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

Torsdag 6 juli

Torsdag 5 juli 20.30–21.30

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby

DIASERT MED BANDET INTAJ

Dialog + konsert = diasert. Det palestinska bandet Intaj från Jerusalem delar med sig av sin musik akustiskt och samtalar med Linda Brandemark om sitt skapande och om att leva i ett land i konflikt.

Arrangör: Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan

Fredag 7 juli

Fredag 7 juli 20.00–21.00

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby

SINNESROGUDSTJÄNST
Hur kan livsstilsförändring bidra till att beroende­beteende bryts?

Tolvstegsrörelsen och kyrka möts i samtal om personlig utveckling och livsförändring. Hur och när blir gemensamma erfarenheter en styrka?

Medverkande: Tomas Boström, pastor, Vårdklockans kyrka. Lilian Edman, diakon, Vårdklockans kyrka och Andrum Visby frukostklubben.

Arrangör: Vårdklockans kyrka, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

 

Fredag 7 juli 22.00- 23.00

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby

HUR KAN ENGAGEMANG SKAPAS FÖR RÄTTVISA UTIFRÅN MUSIK OCH KULTUR?

En kväll om balansen och mening i livet. Genom musik, kulturuttryck och personliga berättelser utifrån aktuella ämnen som psykisk ohälsa/hälsa, våld, missbruk, hemlöshet, genus, fattigdomsbekämpning och rättvis handel delas inspiration om hopp och rättvisa. Om glädjen att ge och ta emot. Att livet här och nu är möjligt att förändra.

Medverkande: Tommie Sewón, sångare och låtskrivare och Tomas Boström, pastor och trubadur, Vårdklockans kyrka

Arrangör: Vårdklockans kyrka och Equmenia­kyrkan

Söndag 9 juli

Söndag 9 juli 10.00-11.00

Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43, Visby

TEMAGUDSTJÄNST – Tro som politisk kraft

Kan tro vara möjlig som en väg till politisk kraft? Om engagemang, hopp och att finna det mod som vill en förändrad värld.

Medverkande: Britta Hermansson, pastor, Equmeniakyrkan, David Lindvall riksdagsledamot, Frida Hägglund, pastor Equmeniakyrkan Hemse, Tomas Boström, pastor Vårdklockans kyrka, Lilian Edman, diakon, Vårdklockans kyrka, Embla Asklöv, musiker, Gotland, Fanny
Gardarfve, musiker, Gotland, Joel Silva, musiker, Gotland, Christina Huldt, musiker, Vårdklockans kyrka, Elisabeth Lindgren, samordnare för bildnings- och kompetensutveckling, Equmeniakyrkan med flera.

Arrangör: Vårdklockans kyrka, Equmeniakyrkan och Equmeniakyrkans församlingar på Gotland

Programmet som pdf

De betalar priset för vår billiga elektronik – verkligheten bakom konfliktmineraler

En utställning om konfliktmineraler. Dramatiska och gripande fotografier av dokumentärfotografen Jeppe Schilder.

Utställningen visas 3-5 juli i Vårdklockans kyrka.