Publicerat 

Almedalsveckan 2018

equmeniakyrkan i Almedalen 2018

Vilken värld vill du leva i?

En av årets viktigaste frågor att sätta högt upp på agendan under Almedalsveckan. Därför finns Diakonia, Studieförbundet Bilda, Equmenia och Equmeniakyrkan på plats – för att ställa frågan och söka svaren hur vi bäst tar omvärldens frågor på allvar. Gemensamt med många andra bjuder vi till samtal, eftertanke och reflektion om engagemanget för en bättre värld. Vi delar fortsatt hoppet att förändring är möjlig. Tillsammans med alla goda krafter formar vi ett öppet och hållbart samhälle – en helare värld – utifrån Jesu ord ”Följ mig”.

Programmet i sin helhet vill bidra till samtal i samhällsdebatten, utmana till lärande, opinionsbilda och skapa förändring för människor som lever ett utsatt liv i vår värld.

I år handlar seminarier, kvällscaféer, Barnens tankesmedja och diasert/konserter om det fria samtalet, värderingar, demokrati och mänskliga rättigheter. Vi lyfter barn och ungas frågor, profetisk diakoni och ansvaret för varandra i en utsatt värld. Vi fördjupar samtalen kring religionens plats i samhället, rätten att uttrycka tro liksom religionsfrihet i praktiken. Vi inbjuder till samtal om livsstilsförändring, ledarskap, personliga drivkrafter. Vi talar om hur tro kan vara en politisk kraft så världen blir bättre.

Under ytan/kulturkvällarna bjuder på personliga och livsnära möten om drivkrafterna i politik och samhälle genom existentiella samtal, film och musik.

Andrum, lunchböner och gudstjänster delar hoppet om att förändring är möjlig – med tro som drivkraft.

Seminarier och musikcaféer sker i samverkan med bl. a Diakonia, Studieförbundet Bilda, Equmenia, Erikshjälpen, Kristna Fredsrörelsen, Nämnden för statens stöd till trossamfunden, Svenska missionsrådet, Sveriges ekumeniska kvinnoråd, Sveriges kristna råd, Teologiska högskolan Stockholm, Vårdklockans kyrka, Tjelvarkyrkan Visby och Equmeniakyrkan Gotland.

Följ oss på sociala medier!

Facebook: facebook.com/Equmeniakyrkan
Twitter: @Equmeniakyrkan
Instagram: Equmeniakyrkan

Programmet som pdf

Almedalen – mellan hopp och förtvivlan

2018-07-09
Vi ställde frågan under Almedalsveckan; Vilken värld vill du leva i? Frågan kan möjligen tyckas onödig eftersom det bara finns en värld och eftersom vi inte erbjuds några alternativ. Men hur vill vi att världen ska vara? Vi funderade tillsammans på det när Equmeniakyrkan avslutade veckan med gudstjänst i Vårdklockans kyrka i Visby.Läs mer

Vilken värld vill du leva i?

2018-07-05
Visby i början av juli. Kullerstensgatorna låter sig tålmodigt nötas av oräkneliga klackar och sandalsulor. I varje upptänkligt utrymme i varje tänkbar gränd bjuds in till samtal, seminarie, debatt. Politiska partier är på plats, de med riksdagsplats och fler därtill. Företag, organisationer, medier och nätverk minglar och arrangerar. Över 4200 programpunkter erbjuds.Läs mer

Program

Söndag 1 juli

Söndag 1 juli 10.00

Plats: Vid Svenska kyrkans tält på hamnplanen i Visby

EKUMENISK INLEDNING AV ALMEDALSVECKAN

Ekumenisk procession till Visby S:ta Maria domkyrka. Biskop Thomas Petersson lyser traditionell marknadsfrid över veckan och uppmuntrar till att politikertal, seminarier, samtal och debatter präglas av alla människors lika rättigheter och värde.

Medverkande: Thomas Petersson, biskop, Visby stift, Mats Hermansson, domprost Visby domkyrko-församling. Jenny Dobers, regional kyrkoledare Equmeniakyrkan, Tomas Boström, pastor och trubadur Vårdklockans kyrka, kören Gudskelov.

Arrangör: Visby domkyrkoförsamling och Equmenia-kyrkan


Söndag 1 juli 11.00

Plats: Visby domkyrka, Västra Kyrkogatan 2

EKUMENISK HÖGMÄSSA ”SÄND MIG”!

Medverkande: Thomas Petersson, biskop,
Visby stift, Mats Hermansson, domprost Visby domkyrko-församling. Jenny Dobers, regional kyrkoledare Equmeniakyrkan, Tomas Boström, pastor och trubadur, Vårdklockans kyrka. Kören Gudskelov.

Arrangör: Visby domkyrkoförsamling och Equmeniakyrkan


Söndag 1 juli 20.00-21.00

RELIGIONSFRIHET – EN KULTURFRÅGA?    

UNDER YTAN Utifrån den Emmy-nominerade dokumentären ”My Enemy, My Brother” följer ett samtal om religionsfrihetens plats i vårt demokratiska samhälle. Hur kan kultur, media och religiösa aktörer bidra till en kultur av religionsfrihet åt alla?

Läs mer här.

Medverkande: Katherine Cash, rådgivare för reli-gions- och övertygelsefrihet Svenska -Missionsrådet, Joakim Hagerius, opinions-redaktör tidningen Dagen, Hanna Gerdes, folkrättsjurist och föreläsare, HannaandGoliath Law & Educa-tion, Lena Bergström, regional kyrko-ledare, Equmeniakyrkan

Arrangör: Svenska Missionsrådet, Equmenia-kyrkan och Studieförbundet Bilda

Måndag 2 juli

Måndag 2 juli 8.30-9.30 

MAKT, MOD OCH MOTSTÅND
– vad gör Sverige för att stödja de som
försvarar mänskliga rättigheter?

Frukostseminarium Debattklimatet hårdnar och populismen ökar. Hur ska Sverige stödja modiga personer som vägrar kompromissa om grundläggande demokratiska värderingar om mänskliga rättigheter? Vad kan Sverige göra via diplomati, företagsdialoger, bistånd och på andra sätt?

Läs mer här.

Medverkande: Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, Miljöpartiet, Georg Andrén, generalsekreterare, Diakonia, Jenny Dobers, regional kyrkoledare Equmeniakyrkan och Martin Wicklin, programledare för söndagsintervjun i P1.

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda   


Måndag 2 juli 12.15–12.30

Lunchbön Ljuständning, dagens ord och sång


Måndag 2 juli 13.00-13.45

ÄR SCOUTBÖN ETT UTTRYCK FÖR
RELIGIÖS EXTREMISM?

Hur kan religiösa organisationer samverka med stat och kommun? Hur hittar vi rätt i ett mång-religiöst samhälle?

Under våren har frågan om stöd till religiösa föreningar diskuterats flitigt. Vissa menar att religiösa föreningar ska få stöd för profan verksamhet, men var går egentligen gränsen mellan vad som är religiöst och inte?

Medverkande: Moderator Joakim Hagerius, opinions-redaktör Dagen, håller i en diskussion med inbjudna politiker.

Arrangör: Equmenia och Studieförbundet Bilda   


Måndag 2 juli 14.00-15.00

HUR SER DET RELIGIÖSA LANDSKAPET UT?

Vilken roll spelar religionen i framtidens Sverige? Är religion en privatsak som bör hållas utanför det offentliga rummet? Eller är religiösa rörelser en garant för öppenhet och demokrati?

Läs mer här.

Medverkande: Joel Halldorf, lektor vid Teologiska högskolan Stockholm och medarbetare på Expressen Kultur och tidningen Dagen, Elena Namli, professor i teologisk etik, Uppsala universitet, David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola, Jenny Dobers, regional kyrkoledare, Equmeniakyrkan, Anna Lindman, religion- och livsåskådningsjournalist, programledare

Arrangör: Nämnden för statens stöd till trossamfund, Teologiska högskolan Stockholm, Equmenia-kyrkan och Studieförbundet Bilda


Måndag 2 juli 15.15-16.00

PROFETISK DIAKONI – kan kristen tro ge kraft till politiskt engagemang?

Vad driver oss att stå upp för de som lever i utsatthet när kraven på förtroendevalda är omänskligt höga? Var finns ledarskapet som har modet att leda när det blåser? Kan kyrkan ha svaret?

Läs mer här.

Medverkande: Kristina Axén Olin, riksdagskandidat, tidigare social och finansborgarråd, ”styrelseproffs”, Moderaterna, Anna Ardin, skribent och diakon i Equmeniakyrkan, Jenny Dobers regional kyrkoledare Equmeniakyrkan,

Arrangör: Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda


Måndag 2 juli 17.00-18.00

SAFTMINGEL

Raka frågor från barn – raka svar från barnministern

Vår barnpanel kommer ställa raka frågor om jämställdhet, yttrandefrihet och fredsfrågor – och de vill ha raka svar från barnministern. Frågorna har samlats in från barn över hela landet genom workshops med Barnens tankesmedja.

Läs mer här.

Medverkande: Lena Hallengren, barn- äldre och jämställdhetsminister, (S), Ylva Hällen, programledare och producent, barnen Line, Victor och Cornelia som utfrågare. Sara Boström, musiker, Vårdklockans kyrka.

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan, Studieförbundet Bilda    


Måndag 2 juli 20.00-21.00

DEBATTENS DRIVKRAFTER
– under ytan och bortom löpsedlarna

UNDER YTAN En av de grundläggande förutsättningarna för demokratin är samhällsdebatten. Bakom varje uttalande, debattartikel, tweet och löpsedel ligger ett ställningstagande. Bakom varje ställningstagande finns en drivkraft. Vilka drivkrafter är det som styr debatten?

Läs mer här.

Medverkande: Joel Halldorf, lektor vid Teologiska högskolan Stockholm och medarbetare på Expressen Kultur och tidningen Dagen, Karin Olsson, kulturchef Expressen, Joakim Hagerius, opinions-redaktör tidningen Dagen, Lena Bergström, regional kyrkoledare, Equmenia-kyrkan, Pelle Lindvall, låtskrivare och musikant

Arrangör: Equmeniakyrkan, Teologiska högskolan Stockholm och Studieförbundet Bilda

Tisdag 3 juli

Tisdag 3 juli  9.00-10.00

ANDRUM VISBY

Kom och tänd ett ljus för något vi bär på. Sång och musik, frukostgemenskap och samtal. Öppet för alla som vill.


Tisdag 3 juli 10.00-11.00 

Jenny Dobers, kyrkoledare region Stockholm medverkar i seminariet:

Hur kommer Sverige att se på invandrare och flyktingar efter den 9 september?

Läs mer här.

Plats: Krukmakarens hus, Mellangatan 21


Tisdag 3 juli 11.00-11.45 

VEM FÅR HÖRAS I DAGENS SVERIGE? 

Kyrkorna ser hur utrymmet för minoriteter minskar. Främlingsrädsla och i vissa fall – fientlighet breder ut sig och det finns tendenser att mota ut religiös verksamhet från det offentliga rummet. Ett högaktuellt seminarium om det Sverige vi vill se efter riksdagsvalet.

Medverkande: David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola, Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson, (C), Ulf Bjereld, ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet, Daniel Alm, föreståndare Pingst FFS med flera. Moderator: Karin Wiborn.

Arrangör: Sveriges kristna råd, Equmeniakyrkan och SKRs övriga medlemskyrkor och Studieförbundet Bilda


Tisdag 3 juli 12.15–12.30

Lunchbön Ljuständning, dagens ord och sång


Tisdag 3 juli kl 13.00–14.00   

SANNINGEN SKA GÖRA ER FRIA
– kyrkorna och #metoo

Genom #metoo steg tiotusentals kvinnor fram och berättade om kränkningar och sexuella övergrepp – även i kyrkorna. Vilka särskilda utmaningar finns i de olika kyrkliga traditionerna och sammanhangen?

Läs mer här.

Medverkande: Esther Kazen, generalsekreterare, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd, Magdalena Dahlborg, ordförande för Katolska ekumeniska nämnden, Broula Barnohro Oussi, språk- och litteraturvetare, föreläsare jämställdhet, projektledare, Jiang Millington, kommunikatör, Järfälla församling, Svenska kyrkan

Samtalsledare: Magnus Stenberg, verksamhetsutvecklare, profilområde Mellanöstern, Studieförbundet Bilda

Arrangör: Studieförbundet Bilda, Equmenia-kyrkan och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd


Tisdag 3 juli 20.00-22.00

SVARTA MOLN
– EN AUSCHWITZ-ÖVERLEVARES BERÄTTELSE
Om intolerans och mod – då och nu

Under ytan Svarta Moln är en teatermonolog baserad på Walter Kielbas berättelse. Han var 17 år när han under andra världskriget blev deporterad och satt i flera olika nazistiska fångläger. Följs av ett samtal om mod, demokrati och yttrandefrihet och vårt ansvar inför framtiden.

Läs mer här.

Medverkande: Mattias Walan, skådespelare och regissör, Joakim Wohlfeil, sakkunnig väpnande konflikter Diakonia, tidigare generalsekreterare AllaOlikaAllaLika, Pär Alfredsson, nationell chef Equmeniakyrkan, Lena Bergström, regional kyrko-ledare Equmenia-kyrkan

Arrangör: Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan

Onsdag 4 juli

Onsdag 4 juli 8.30-9.30        

Hos oss är varje människa en vip – om ideella aktörer som anordnare av
arbetsmarknadsprogram 

Frukostseminarium Arbetslösheten sjunker men antalet personer som står långt från arbetsmarknaden ökar. Har Arbetsförmedlingen och politiken förstått vilken resurs ideella aktörer kan vara? Hur tänker politikerna? Vad vill organisationerna? Välkommen till ett samtal om människor och möjligheter!

Läs mer här.

Medverkande: Mia Clewemar Lindquist, HR-chef, Erikshjälpen, Pär Alfredsson, chef för nationella enheten, Equmeniakyrkan, Azadeh Rojhan Gustafs-son, riksdagsledamot Socialdemokraterna, Lotta Finstorp, riksdagsledamot Moderaterna, Mia Nilson, generalsekreterare Hela människan, Moderator: Heidi Sandberg, Forum,

Arrangör: Erikshjälpen, Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda


Onsdag 4 juli 12.15–12.30

Lunchbön Ljuständning, dagens ord och sång


Onsdag 4 juli 13.00-13.45

VAD SÄGER PARTILEDARNA OM FRAMTIDENS UTRIKESPOLITIK?

Hur ser alternativen ut i svensk utvecklings-politik i frågor som rör utrikespolitik, värderingar, jämställdhet, bistånd, företagsansvar, skatteflykt, klimaträttvisa och export av krigsmateriel.
Vad säger partiledarna?

Läs mer här.

Medverkande: Kenneth G Forslund ordförande i riksdagens utrikesutskott och utrikespolitisk tales-person Socialdemokraterna, Kerstin Lundgren utrikespolitisk talesperson för Center-partiet, medlem av riksdagens utrikesutskott, Georg Andrén generalsekreterare Diakonia. 

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan och Studie-förbundet Bilda


Onsdag 4 juli 17.00-18.00

SKA BISTÅND BYGGA MURAR RUNT
EUROPA? – om mod och motstånd och
politikens moraliska ansvar

Vilken värld vill vi leva i? Ett samtal som börjar i föreställningen ”Mod och Motstånd”. Om fem människorättsförsvarares erfarenheter av hot mot demokratin. Om brottningen mellan höga politiska ideal och realpolitik. Om allas vårt
ansvar för det fria ordet och varandra.

Läs mer här.

Medverkande: Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson, Centerpartiet, Maria Ferm, migrationspolitisk talesperson, Miljöpartiet, Christina Höj Larsson, migrationspolitisk talesperson, Vänsterpartiet, Lilian Sjölund, redaktör och författare, Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan och Georg Andrén, general-sekreterare, Diakonia

Arrangör: Diakonia, Equmeniakyrkan, Equmenia och Studieförbundet Bilda


Onsdag 4 juli 20.00-21.00

OM TRONS LÄNGTAN!  MÄSSAN HUNGER 

UNDER YTAN En kväll om längtan, att stå ut,
tro och tacka…

Medverkande: Kör under ledning av Karin Hjalmarsson, Johan Lindström och Tomas Boström

Arrangör: Equmeniakyrkan, Vårdklockans kyrka och Studieförbundet Bilda


Onsdag 4 juli 21.15-22.00

Att se den andre idag och i framtiden Kan enkla möten göra skillnad?

UNDER YTAN Varför är det så svårt att förstå varandra? Behöver vi ett nytt språk? Kan satiren hjälpa oss att se andra och oss själva på ett nytt sätt?

Läs mer här.

Medverkande: Kent Wisti, präst, bildkonstnär och satiriker,
Anna Lindman, religion- och livsåskådningsjournalist, programledare

Arrangör: Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda

Torsdag 5 juli

Torsdag 5 juli 8.15-9.15

NY KRISTEN HÖGER I SVERIGE?

Frukostseminarium Inför höstens val pekar opinions-undersökningar på förändringar i partisympatier bland vissa kristna väljare. Varför sker omsvängningarna? Påverkar en kristen höger svensk politik? Påverkas svenska kristna väljare av kristna högern i USA & Europa?

Läs mer här.

Har en ny kristen höger vuxit fram i svensk politik? Finns det motreaktioner?  Vad säger partierna om kristen tro och påverkar det deras politik? Vilken roll bör kyrkan ha i att påverka opinionen?

Medverkande: Magnus Hagevi, professor, statsvetare, Linnéuniversitetet, Olle Alkholm, biträdande kyrko-ledare Equmeniakyrkan, Frida Park, ledarskribent och debattredaktör, tidningen Dagen.


Torsdag 5 juli  12.15–12.30

Lunchbön Ljuständning, dagens ord och sång


Torsdag 5 juli 13.00–13.40       

Workshop: Civilkurage kan övas upp –
men spelar det någon större roll?

Genom utbildningar i civilkurage får deltagarna verktyg att stå upp för medmänniskor som utsätts för till exempel härskartekniker, rasism och våld.

Läs mer här.

Medverkande: Sandra Eriksson, utbildare i säkerhet, ickevåld, civilkurage, Kristna Fredsrörelsen

Arrangör: Kristna Fredsrörelsen, Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan


Torsdag 5 juli 20.30–21.45

Diasert med Good Harvest

UNDER YTAN Dialog + konsert = diasert

Hanna Enlöf och Ylva
Eriksson i duon Good Harvest samtalar med Linda Brandemark om livet i musiken och musiken i livet. De spelar också ett urval av sina låtar.

Arrangör: Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan

Fredag 6 juli

Fredag 6 juli 12.15-12.30

LUNCHBÖN Ljuständning, dagens ord och sång


Fredag 6 juli 20.00- 21.00

SINNESROGUDSTJÄNST

UNDER YTAN Tolvstegsrörelsen och kyrka möts i längtan om livsförändring, personlig utveckling och förvandlande liv.

Läs mer här.

Medverkande: Tomas Boström, pastor,
Lilian Edman, diakon och musikerna
Sara Boström, Patrik Silvereke, Gunnar Järeld.

Arrangör: Vårdklockans kyrka, Andrum Visby frukostklubben och Equmeniakyrkan

Lördag och söndag 7-8 juli

Lördag 7 juli 12.15-12.30

LUNCHBÖN Ljuständning, dagens ord och sång


Söndag 8 juli 10.00–11.00

TEMAGUDSTJÄNST – Tro som politisk kraft

Om engagemang, hopp och att finna det mod som vill en förändrad värld.

Läs mer här.

Medverkande: Olle Alkholm, biträdande kyrko-ledare, Equmeniakyrkan, Tomas Boström, pastor Vårdklockans kyrka, Frida Hägglund, pastor Equmeniakyrkan, Hemse, Anna Ljung, pastor Tjelvarkyrkan, Anna Ardin, styrelseledamot, Socialdemokrater för tro och solidaritet musikerna Sara Boström, Patrik Silvereke, Gunnar Järeld, Vårdklockans kyrka, Elisabeth Lindgren, samordnare för bildnings- och kompetensutveckling, Equmeniakyrkan

Arrangör: Vårdklockans kyrka, Equmenia-kyrkan, Equmeniakyrkans församlingar på Gotland

Programmet som pdf
BARNENS TANKESMEDJA – här delar vi idéer om demokrati!
Öppettider:
Måndag: 10.00–16.00
Tisdag: 10.00–16.00
Onsdag: 10.00–13.00
Barn påverkas mest av det som bestäms nu. Därför har vi skapat Barnens Tankesmedja. En arena att prata och ställa raka frågor till politiker om medbestämmande och jämlikhet. Som barn kan du skriva frågor till politikerna hos oss, pyssla och fika. Som vuxen kan du få tips och idéer.

Läs mer om Barnens tankesmedja!