Almedalsveckan 2023

Vårdklockan under Almedalsveckan

Tisdagen den 26 juni börjar årets Almedalsvecka i Visby, Gotland. Equmeniakyrkan finns på plats för att ta omvärldens frågor på allvar.

Därför bjuder vi in till samtal, lärande och opinionsbildande kring samhälls- och värderingsfrågor som står på spel över hela vår värld. Vi pekar på hållbarhet i alla dess dimensioner oavsett var i världen vi lever, utmanar till livsstilsförändring och verkar för demokrati och mångfald. Vi vill dela tro och hopp!

Att vara en del av Almedalsveckan och knyta kontakter med övriga civilsamhället, näringslivet och politiken är viktigt. Inte minst för att visa att Equmeniakyrkan är en viktig och självklar aktör i det gemensamma samhällsbygget. Med vår plats i Vårdklockans kyrka, mitt i Visby, har vi en unik mötesplats där viktiga samtal och inte sällan mer existentiella samtal får plats under denna intensiva vecka, säger Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, som finns på plats och bland annat modererar Equmeniakyrkans huvudseminarier.

Equmeniakyrkan är huvudarrangör, tillsammans med Studieförbundet Bilda, för tre seminarier under Almedalsveckan 2023 men vi finns också med som arrangörer i många fler tillsammans med våra närliggande organisationer. Volontärer från församlingarna i Visby och på Gotland gör också ett ovärderligt jobb för att göra Vårdklockans kyrka till en välbesökt plats under Almedalsveckan.

Under veckan bjuder vi in till Brittas Vardagsrum. Vardagsrummet är under två kvällar, tisdag och fredag, med personliga, livsnära samtal tillsammans med spännande gäster. På tisdagen möter Britta musikern och sång-, psalm- och visförfattaren Tomas Boström från Gotland. Kvällen ramas in med Tomas egna sånger/visor och musik. Tomas har fått flera utmärkelser, senast medaljen ”Litteris et Artibus” av kungen för sin musikaliska gärning. På fredagen bjud det in till ett existentiellt samtal mellan författarna och skribenterna Christer Sturmark och Joel Halldorf. Kvällen ramas in med sång och musik av musikerna Sara Boström och Patrik Silvereke från Vårdklockans kyrka. En kväll om tillbakablick och framtid.

Utöver seminarium och samtalskvällar arrangeras gudstjänster och andrum i Vårdklockans kyrka mitt i Almedalsvimlet.

Equmeniakyrkans seminarier
under Almedalsveckan

En existentiell hälso- och sjukvård?

Onsdag 28 juni kl. 14.00-14.45

God hälsa handlar om mer än frånvaro av symptom och sjukdom. Behöver hälso- och sjukvården arbeta tydligare med existentiella perspektiv i mötet med patienter för att nå Sveriges folkhälsopolitiska mål för god hälsa? Hur kan en bättre holistisk vård nås i Sverige och hur kan civilsamhället bidra?

Det går för långsamt att nå Sveriges folkhälsopolitiska mål gällande god hälsa. Allt fler barn och vuxna behöver psykiatrisk vård men behoven ökar snabbare än kapaciteten på många håll. Forskning visar att sjuk- och hälsovården i Sverige skulle vinna på att stärka människors existentiella hälsa genom att också beakta meningsskapande hos den enskilde. Även världshälsoorganisationen, WHO, framhåller bl a den existentiella dimensionens betydelse för hälsa och livskvalitet. Vad behövs för att uppnå ett holistiskt hälso- och sjukvårdsarbete där även den existentiella dimensionen beaktas – i o m att den psykiska ohälsan ökar såväl i Sverige som globalt? Trossamfunden och andra organisationer i civilsamhället har bred erfarenhet av att arbeta med livsfrågor och meningsskapande och kan därmed bidra med stöd för samtal som bidrar till resonans i tillvaron även om man drabbats av ohälsa och sjukdom. Hur kan vi samla kraft tillsammans? Kan vi lära av andra delar i världen?

Medverkande
Kerstin Evelius, sektionschef Uppdrag psykisk hälsa, tidigare nationell psykiatrisamordnare, Sveriges kommuner och regioner.

Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Jönköping.
Kerstin Enlund, direktor, Betaniastiftelsen.
Joakim Hagerius, moderator, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan.

Staten – neutral eller livssynsöppen – vad är skillnaden och vilket samhälle skapas utifrån detta?

Torsdag 29 juni kl. 13.00-13.45

Den norska staten vilar på en livssynsöppen grund i syfte att skapa ett livskraftigt samhälle. I Sverige går utvecklingen i annan riktning. Snarare icke konfessionell än livssynsöppen. Men vad händer i ett samhälle där religioner förpassas till det privata och inte får synas i det offentliga rummet?

Medverkande
Christer Sturmark, VD Fri Tanke förlag, författare, Fri Tanke.
Ingrid Rosendorf Joys, Generalsekreterare, Samarbeidsrådet for tros- och livssynssamfunn (STL), Norge.
Jakob Olofsgård, riksdagsledamot, ledamot i civilutskottet, Liberalerna.
Emil Mattsson, direktor, Räddningsmissionen.
Joakim Hagerius, biträdande kyrkoledare, moderator, Equmeniakyrkan.

Klimatkris – förbereder vi oss för apokalyps?

Fredag 30 juni kl. 10.00-10.45

Det är bråttom nu! Är vi på väg mot en klimatkatastrof – eller är vi redan mitt i den? Apokalyps betyder uppenbarelse men också avslöjande. Kan klimatets ödesfrågor avslöja svaren för vad som behöver förändras och göras?

Inte minst barn och unga uttrycker oro för klimatet. Hur förbereder vi oss i krisklimattider för något vi inte varit i närheten av tidigare som mänsklighet? Går det att vända oro och ångest till hopp i en tid där många lider av psykisk och existentiell ohälsa – och i så fall – vad behövs? Hur formulerar vi hopp och bidrar till hållbara strukturer som håller för alla åldrar – trots att det ser väldigt mörkt ut? Vad kan vi göra var och en och vad behöver vi göra tillsammans?

Medverkande
Tomas Kåberger, forskningsprofessor Environmental Systems Analysis, Chalmers tekniska högskola.
Emil Nordback, regionombud, Bris.
Lena Bergström, pastor med fokus klimatnödläge, Equmeniakyrkan.
Lotta Schneider, förbundsordförande Röda Korsets Ungdomsförbund.
Joakim Hagerius, moderator, biträdande kyrkoledare, Equmeniakyrkan.