Bli stilla

Varannan torsdag klockan 18.00 träffas vi i kyrksalen för en andakt och för att fira nattvard tillsammans.