Covid-19

På våra gudstjänster får vi max vara 50 gudstjänstbesökare. Vissa bänkar kommer vara avstängda och på anvisade bänkar får man sitta max 8 personer med minst 1m mellan varje sällskap. Vaktmästare hjälper till med anvisning på var man kan sitta.

Gudstjänster efter den 12/9 kommer vi bjuda in till kyrkfika efter gudstjänsterna. Vi får inte i sitta i sällskap större än 8 personer och mellan sällskapen ska det vara minst 1m. Detta gäller även i andra sammanhang t.ex. café torsdag.

När vi firar nattvard kommer vi använda särkalk.

Vi kommer testa att sända våra gudstjänster live, för att så många som möjligt ska kunna ta del av gudstjänsterna.

Se facebook, kalender eller anslagstavlor för eventuella avvikelser från vårt programblad.

Det är naturligt och förståeligt att man känner sig ensam i dessa tider. Behöver du någon att prata med? Hör gärna av dig till vår diakon Ragnhild Engberg 070-590 02 98 eller till vår pastor Johanna Karlsson 079-100 69 29.

Är det något annat du undrar kring så kan du höra av dig till vår ordförande Martin Gillsjö 073-374 27 34.

Senast uppdaterad 31/8 2021