Equmenia

Alstermo Eqmuenia har tre verksamhetsgrenar, Barnmusik, Scout och Tonår. Förutom detta driver vi även sommarhemmet Alstervik tillsammans med församlingen. Vi ansvarar också för försäljningen av fairtradevaror i Sackeusboden.

Drog- och mobbningspolicy

Vill du bli medlem? Betala in 150:- till vårt bankgiro; 983-5380. Märk betalningen med Medlemsavgift + namn. Det går givetvis också bra att betala kontant till någon av ledarna!

Inga kommentarer
Lämna en kommentar