Equmenia

Alstermo Eqmuenia har tre verksamhetsgrenar, Barnkör, Scout och Tonår. Förutom detta driver vi även sommarhemmet Alstervik tillsammans med församlingen. Vi ansvarar också för försäljningen av fairtradevaror i Sackeusboden.

Drog- och mobbningspolicy

Vill du bli medlem? Betala in 200:- till vårt bankgiro; 983-5380. Märk betalningen med Medlemsavgift + namn. Det går givetvis också bra att betala kontant till någon av ledarna!

Scout är för dem som går i årskurs 3 och uppåt. Vi träffas normalt onsdagar mellan kl 18:00 – 19:30. Förutom dessa veckoträffar så åker vi på hajker och läger.

Amanda Gillsjö

Scout- och tonårsledare

076-8985088

Krister Gillsjö

Kårchef och scoutledare

070-3309040

Vi har en tonårsgrupp som träffas varannan fredag 19.00 – 23.00. Går du i sjunde klass eller är äldre är du varmt välkommen. 

Vill du hålla dig uppdaterad kan du hitta oss på Snapchat där heter vi: eqalstermo eller på Discord, vi har en server som heter: tonår alstermo server.

Amanda Gillsjö

Scout- och tonårsledare

076-8985088

Josefine Wahlström

Tonårsledare

073-5844690

Equmenia Alstermo ansvarar för Sackeusboden. Där finns det möjlighet för de som besöker kyrkan att att köpa diverse Fairtradevaror.
Läs mer.

Amanda Gillsjö

Equmenias ordförande

076-8985088

amanda.gillsjo@gmail.com