Gudstjänst

kyrksal

I kyrkorummet finns ca 70 sittplatser. Blickfånget är korset och nattvardsbordet. Förutom ljusen på nattvardsbordet så finns en smidesljustake som föreställer ett träd och en hängande ljusprydnad som inramar estraden. Orgeln är elektrisk.

Gudstjänst firas vanligtvis 3 gånger i månaden. Förmiddagsgudstjänst kl 10:00 och efteråt serveras alltid kyrkkaffe.

Gudstjänster kan också förekomma på andra tider så se i programbladet.