Gudstjänst

I kyrkorummet finns ca 70 sittplatser. Blickfånget är korset och nattvardsbordet. Förutom ljusen på nattvardsbordet så finns en smidesljustake som föreställer ett träd och en hängande ljusprydnad som inramar estraden. Orgeln är elektrisk.

Gudstjänst firas vanligtvis 3 gånger i månaden. Förmiddagsgudstjänst kl 10.00 och efteråt serveras alltid kyrkkaffe. I samband med de flesta gudstjänsterna har vi också söndagsskola.

Eftersom vi inte har gudstjänst varje vecka och att vissa gudstjänster är på andra tider än 10.00 kan det vara bra att titta i programbladet för att ha full koll. Där framgår det också o mdet är söndagsskola.