Historik

Församlingen bildades 26 feb. 1882 och bestod då av Gustav Pettersson, Fredrika Pettersson, Rås,
Jonas Jonasson, Gustava Johansson, Johanstorp, Johannes Petersson, sjöbo och Emil Johansson, Rydefors.
1883 var man 50 medlemmar och den första styrelsen utsågs.
Den stora uppgiften var att ordna en samlingslokal. Med mycket arbete och stora uppoffringar lyckades man
redan 1884 få missionshuset klart för invigning.

Församlingens ordförande:
Folkskollärare A.E. Andersson, Hohult 1882-1883
Lantbrukare Gustaf Pettersson, Södra Rås 1884-1915
Konrad Gustafsson 1916-1945
Gustaf Råsmark, Södra Rås 1946 -?
Ingemar Råsmark
Jonny Åstrand
Enar Gillsjö
Martin Gillsjö
Isac Gillsjö

Församlingens pastorer:
J. Alb. Johansson 1930 – 1936
Oskar Lundberg 1936 – 1942
Olle Andersson 1942 – 1944
Henry Svensson 1945 – 1949
Gösta Reimers 1949 – 1951
Gunnar Svensson 1952 – 1956
David Norander 1957 – 1963
Helge Gårdstam 1963 – 1968
Irene Johansson 1969 – 1972
Erik Persson 1972 – 1976
Maths Svendsby 1976 – 1982
Ingvar Ankarhamn 1983 – 1990
Birgitta Ljunggren 1991 – 2000
Violet Andersson 2004 – 2013
Johanna Lindar 2014 – 2020
Johanna Karlsson 2021-2022

2016 bytte församlingen namn till Equmeniakyrkan Alstermo.