Kyrksalen

Kyrksalen renoverades 2009, de ljusa färgerna i kombination med de stora fönsterna gör rummet fridfullt. I rummets centrum finns ett enkelt och belyst träkors, som en påminnelse om vad Jesus Kristus gjorde för oss människor en gång. På sidoväggen finns ytterligare en påminnelse – en tavla som återger ”Han är inte här i graven – han är uppstånden”..

Under korset har vi nattvardsbordet detta inramas av en hängande ljusbärare och en ljusbärare i form av Livets träd. Det senare är gjort är tillverkad i Boda och köptes för pengarna församlingen fick vid försäljningen av missionshuset i Målerås. Framme på estraden finns även piano och elorgel. Dessa används flitig i gudstjänsterna.

Vår kyrksal har ca 80 sittplatser. Utöver dem har vi också en läktare med rum för ca 20 sittande personer.

Utanför kyrkan har vi en klockstapel, den ringer som inledning på våra gudstjänster. Den ringer också in helgen kl. 18.00 varje lördag.